Tin tuyển sinh

Đại học Kinh tế – Luật công bố phương án tuyển sinh 2017

358

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT;

– Có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp, lớp 11, lớp 12) từ 6,5 trở lên.

2. Phạm vi tuyển sinh: – Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh: 

STTMã ngànhNgành họcChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp môn xét tuyển 1Tổ hợp môn xét tuyển 2Tổ hợp môn xét tuyển 3Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QGTổ hợp mônTổ hợp mônTổ hợp mônTổ hợp môn
152310101_401Kinh tế học60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
252310101_403Kinh tế và Quản lý công55Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
352310101_403CKinh tế và Quản lý công chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
452310106_402Kinh tế đối ngoại90Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
552310106_402CKinh tế đối ngoại chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
652340101_407Quản trị kinh doanh (407)80Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
752340101_407CQuản trị kinh doanh chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
852340115_410Marketing (410)55Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
952340115_410CMarketing chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1052340120_408Kinh doanh quốc tế (408)70Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1152340120_408CKinh doanh quốc tế chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1252340120_408CAKinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1352340201_404Tài chính – Ngân hàng120Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1452340201_404CTài chính – Ngân hàng chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1552340201_404CATài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến)30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1652340301_405Kế toán (405)55Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1752340301_405CKế toán chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1852340301_405CAKế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến)30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
1952340302_409Kiểm toán (409)60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2052340302_409CKiểm toán chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2152340405_406Hệ thống thông tin quản lý (406)55Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2252340405_406CHệ thống thông tin quản lý chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2352340412_411Thương mại điện tử60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2452340412_411CThương mại điện tử chất lượng cao (dự kiến)30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2552380101_503Luật dân sự60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2652380101_503CLuật dân sự chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2752380101_504Luật Tài chính – Ngân hàng60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2852380107_501Luật kinh doanh60Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2952380107_501CLuật kinh doanh chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
3052380107_502Luật thương mại quốc tế80Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
3152380107_502CLuật thương mại quốc tế chất lượng cao30Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm