Tin tuyển sinh

Đại học Mỏ địa chất công bố phương án tuyển sinh 2017

259

Trường Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh năm 2017 với 3 phương thức, trong đó chỉ tiêu chủ yếu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi thpt quốc gia

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học DH101 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý 200 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học DH102 Công nghệ kỹ thuật hóa học 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học DH103 Kỹ thuật địa chất 100 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Địa lí Toán, Hóa học, Địa lí
4 Trình độ đại học DH104 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 120 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học DH105 Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng 160 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học DH106 Công nghệ thông tin 400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học DH107 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử 400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học DH108 Kỹ thuật cơ khí 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
9 Trình độ đại học DH109 Kỹ thuật công trình xây dựng 150 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
10 Trình độ đại học DH110 Kỹ thuật môi trường 80 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học
11 Trình độ đại học DH111 Quản trị kinh doanh; Kế toán 710 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
12 Trình độ đại học DH113 Quản lý đất đai 160 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học DH301 Kỹ thuật dầu khí; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử
Học tại Vũng Tàu
120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học TT102 Công nghệ kỹ thuật hóa học – Chương trình tiên tiến 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Theo thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm