Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2020 môn Lịch sử lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp

494

Đồng hành cùng các bạn chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử, tuyển sinh vào các trường Đại học – Cao đẳng, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi kèm bảng đáp án đề thi thử Đại học năm 2020 môn Lịch sử lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp.

Trích dẫn đề thi thử Đại học năm 2020 môn Lịch sử lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp:
+ Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ là:
A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động.
B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản Pháp.
C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với tay sai phản động Pháp.
D. Mâu thuẫn giữa tư sản người Việt với tư sản người Pháp.

+ Nội dung nào sau đây không phản ánh hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930)?
A. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của một số tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
B. Không đưa vấn đề dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp
C. Làm cách mạng tư sản dân quyền tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa.
D. Chưa thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu của cách mạng Việt Nam.
+ Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo?
A. Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
B. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới.
C. Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
D. Cương lĩnh nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm