Vật Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lý – THPT Chuyên KHTN lần 2

409

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lý – THPT Chuyên KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần 2, có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 38 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm). Chiều dài quỹ đạo của vật là

A. 9 cm                      B. 3 cm                     C. 6 cm                   D. 12 cm

Câu 39 : Trên mặt nước có 2 nguồn sóng đặt tại hai điểm A, B dao động cùng pha với phương trính  u = acos20πt cm. Biết AB  =10 cm và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 15 cm/s. C và D là hai điểm nằm trên hai vân cực đại và tạo với AB một hình chữ nhật ABCD. Hỏi ABCD có diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu

A. 9,36 cm2                 B. 15,2 cm2                         C. 4,88cm2                     D.10,56 cm2

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Ly - THPT Chuyen KHTN lan 2

Theo Thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm