Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học
22

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Thiquocgia.vn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 2), với các câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn kỹ lưỡng, giúp mọi người ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao.

Đề thi Tin học văn phòng – Đề số 2

Câu 1: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

Câu 2: Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

A. Alt + F

B. Ctrl + F

C. Alt + A

D. Ctrl + A

Câu 3: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

A. File – Search

B. Tools – Search

C. Start – Search

D. Windows – Search

Câu 4: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là :

A. Lưu tệp văn bản vào đĩa

B. Tạo tệp văn bản mới

C. Chức năng thay thế trong soạn thảo

D. Định dạng chữ hoa

Câu 5: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A. File – Bullets and Numbering

B. Edit – Bullets and Numbering

C. Format – Bullets and Numbering

D. Tools – Bullets and Numbering

Câu 6: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh:

A. Table – Split Cells

B. Table – Merge Cells

C. Tools – Merge Cells

D. Tools – Split Cells

Câu 7: Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

A. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục

B. Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu

C. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu

D. Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục

Câu 8: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. 0

D. 5

Câu 9: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Slide Show – New Slide

B. Insert – New Slide

C. File – New Slide

D. Edit – New Slide

Câu 10: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

A. 5

B. . #DIV/0!

C. 0

D. #VALUE!

Câu 11: Bạn hiểu B-Virus là gì?

A. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

C. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

D. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

Câu 12: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện:

A. File – Slide Layout..

B. Insert – Slide Layout…

C. Format – Slide Layout…

D. View – Slide Layout…

Câu 13: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

A. Lưu tệp văn bản vào đĩa

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Tạo tệp văn bản mới

D. Xóa tệp văn bản

Câu 14: Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện

A. Tools – Slide Design…

B. Slide Show – Slide Design…

C. Format – Slide Design..

D. Insert – Slide Design…

Câu 15: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

A. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng

B. Ram

C. Tất cả các đáp án trên đều sai

D. Bộ nhớ ngoài

Câu 16: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:

A. My Computer hoặc Windows Explorer

B. Windows Explorer hoặc Recycle Bin

C. My Computer hoặc Recycle Bin

D. My Computer hoăc My Network Places

Câu 17: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – O là:

A. Đóng hồ sơ đang mở

B. Lưu hồ sơ vào đĩa

C. Mở một hồ sơ mới

D. Mở một hồ sơ đã có

Câu 18: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

B. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

C. Cắt một đoạn văn bản

D. Sao chép một đoạn văn bản

Câu 19: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 20: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

A. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Copy

B. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Open

C. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Restore

D. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Move To Folder…

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn Tin học

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D C C C B C D B B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D C A C B A D A C C

Tham khảo thêm các bài thi Tin học văn phòng được Thiquocgia.vn đăng tải tại đây:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm