Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Giấy xin xác nhận công tác

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình công tác
20

Mẫu đơn xin xác nhận quá trình công tác

Mẫu giấy xin xác nhận công tác là gì? Mẫu giấy xin xác nhận công tác gồm những nội dung nào và được trình bày ra sao? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Giấy xin xác nhận công tác là gì?

Giấy xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác hoặc làm giấy tờ căn cứ xác minh thời gian công tác ở đơn vị đó. Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin xác nhận…

Văn bản này được dùng với nhiều mục đích khác nhau như làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đặc biệt, không ít lao động khi tìm kiếm công việc mới, nhà tuyển dụng yêu cầu phải có giấy xác nhận công tác để làm bằng chứng chứng minh cho kinh nghiệm của ứng viên. Lúc này, giấy xác nhận công tác là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc.

2. Khi nào cần dùng mẫu giấy xin xác nhận công tác

Mẫu giấy xác nhận công tác được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mới nhằm đánh giá năng lực hoạt động, kết quả của người lao động trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũ. Và có thể liệt kê một số trường hợp cụ thể như sau:

3. Mẫu giấy xin xác nhận công tác số 1

Giấy xin xác nhận công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Địa chỉ (2):………………………….…………………………………………….

Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (4): …………………..……………………………………………………

Điện thoại (5):……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác (6): ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (7): …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (8) (ghi rõ): …………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có):

…………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác (10):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu giấy xin xác nhận công tác số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20……….

Giấy xin xác nhận công tác

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ………………

Số điện thoại nhà: ……………………………. Số ĐTDĐ: …………………………………

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………………

Chức danh/chức vụ: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc: ………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác: ……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu giấy xin xác nhận công tác số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

Theo đề nghị của:………………………………….

Ông/Bà :……………………………………………

Ngày sinh:………………………………………….

Số CMND:………………………………………………

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

1. Đơn vị công tác:……………………………………..

2. Địa chỉ:……………………………………..

3. Điện thoại, Fax:……………………………………..

4. Vị trí công tác:……………………………………..

5. Phòng/Ban:……………………………………..

6. Thời gian làm việc:……………………………………..

7. Loại hợp đồng lao động:……………………………………..

Trân trọng!

…, ngày ….. tháng ….. năm …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

6. Mẫu giấy xin xác nhận công tác số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

Giấy xin xác nhận công tác

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là:………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………..

Số CMND: ……………………..Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:…………………………

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax:…………………………………

Vị trí công tác:……………………………………………………………………

Phòng/Ban :

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:……………………………..

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Cách viết giấy xin xác nhận công tác

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm