Tin tuyển sinh

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2020

214

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2020Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Học Viện Quản Lý Giáo Dục – 2020

Năm: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
2 7310403 Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; A02 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
4 7340101 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D14 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
6 7140101 Giáo dục học A00; B00; C00, D01 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
7 7140199 Kinh tế giáo dục A00; A01; D01; D10 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
8 7380101 Luật A00; C00; D01; A01 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
9 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm