Biểu mẫuHợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Hợp đồng cho thuê xe tự lái

Mẫu hợp đồng cho thuê xe cuối năm
16

Mẫu hợp đồng cho thuê xe cuối năm

Hợp đồng cho thuê xe tự lái là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản khi thuê xe giữa bên thuê xe và bên cho thuê xe. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của bên thuê xe, bên cho thuê xe, những quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm thực hiện hợp đồng của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái tại đây.

1. Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2021, tại……….. Chúng tôi gồm có.

I. Bên cho thuê xe (Gọi tắt là bên A):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. Bên thuê xe (Gọi tắt là bên B):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Hai bên ký kết hợp đồng cho thuê xe với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cho bên B thuê một chiếc xe với thông số sau:

1. Loại xe 2. Model xe

3. Số khung 4. Số máy

5. Màu sơn 6. Biển số

7. Tình trạng xe:

8. Giấy tờ bàn giao theo xe:

Điều 2: Đơn giá và hình thức thanh toán.

1. Đơn giá thuê: vnd/tháng

2. Khống chế: km/tháng

3. Phụ trội: . vnd/1km

4. Thời gian thuê: Từ ngày tháng năm 2021 Đến ngày ……tháng……năm 20….

5. Hình thức thanh toán:

– Phương thức trả tiền: Tiền mặt/ Chuyển khoản.

– Tiến độ thanh toán:

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

1.3. Trách nhiệm của bên A.

Giao xe đúng chất lượng và thời gian

3.2. Trách nhiệm của bên B

– Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.

– Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi tiết nào.

– Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ.

– Mọi sự cố bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua đồ của hãng thay thế(không chấp nhận gò, hàn).

– Các vết xây xước, bẹp nhẹ không phải thay đồ mới thì bên B phải bồi thường cho bên A số tiền gấp 2 đến 5 lần (tùy vào vị trí) theo báo giá của Trung tâm Bảo hành.

– Nếu xe chạy được 5000km trở lên, bên B phải tự thay dầu một lần.

– Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.

– Mọi chi phí đi lại, ăn ở vv…. của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải chịu hoàn toàn.

– Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe vê … để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1 lần.

– Khi tra xe, phải rửa xe sạch sẽ như lúc nhận

Điều 4: Điều khoản cụ thể

1.4 Nghiêm cấm bên B:

– Cấm sử dụng xe trở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu.

– Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.

– Cấm giao xe cho người khác.

– Cấm đi vào đường ngập nước

2.4 Bên A có quyền:

– Báo cho công an khi bên B cố tình không liên lạc với bên A

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm những điều khoản trên

Điều 5: Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên

– Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được thì có quyền khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A Đại diện bên B

2. Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ TỰ LÁI

Số: …………

Hôm nay, ngày….. tháng …….. năm …….., tại ..………, hai bên chúng tôi gồm:

Bên cho thuê (Bên A):

Bên thuê xe (Bên B):

Sau khi bàn bạc thống nhất, cả hai bên cùng đồng ý các điều kiện và điều khoản được quy định trong hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU 2: GIÁ THÀNH

2.1. Giá thuê:

2.2. Thời gian thuê

2.3. Phí cầu phà, bến bãi, lưu đêm, xăng xe, ăn ở lái xe, tiền phạt vi phạm luật giao thông do bên B tự chịu chi trả.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A:

Bên B:

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

1. Nghiêm cấm bên B:

2. Bên A có quyền:

ĐIỀU 6: CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại diện bên A

Đại diện bên B

3. Mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———*****———

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Số:………./HĐKT

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên

Hôm nay, ngày… tháng… năm… Tại……….. Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê xe (Gọi tắt là bên A):…………………………………………………………………..

Ghi rõ nhân thân của chủ xe, loại xe…………………………………………………………………

Bên thuê xe (Gọi tắt là bên B):

Đại diện: ông ……………………………………………….. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A cho bên B thuê một chiếc xe

Xe ô tô đảm bảo còn mới …….%. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của xe đều được dán tem đảm bảo.

Điều 2: Đơn giá và hình thức thanh toán.

1. Đơn giá thuê: ……../một tháng

2. Khống chế: ………….. km/tháng

3. Phụ trội: ………000đ/1km

4. Thời gian thuê: Từ ngày…..tháng……năm……

Đến ngày……tháng……năm ..….

5. Hình thức thanh toán: Trả sau bằng tiền mặt. Được thanh toán 6 tháng một lần.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

1.3. Trách nhiệm của bên A.

Giao xe đúng chất lượng và thời gian

3.2. Trách nhiệm của bên B

Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.

– Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi tiết nào.

– Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ.

– Mọi sự cố bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua đồ của hãng thay thế(không chấp nhận gò, hàn).

– Các vết xây xước, bẹp nhẹ không phải thay đồ mới thì bên B phải bồi thường cho bên A số tiền gấp 2 đến 5 lần (tùy vào vị trí) theo báo giá của Trung tâm Bảo hành.

– Nếu xe chạy được 5000 km trở lên, bên B phải tự thay dầu một lần.

– Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.

– Mọi chi phí đi lại, ăn ở vv…. của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải chịu hoàn toàn.

– Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe vê … để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1 lần.

– Khi tra xe, phải rửa xe sạch sẽ như lúc nhận

Điều 4: Điều khoản cụ thể

1.4 Nghiêm cấm bên B:

– Cấm sử dụng xe trở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu.

– Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.

– Cấm giao xe cho người khác.

– Cấm đi vào đường ngập nước

2.4 Bên A có quyền:

– Báo cho công an khi bên B cố tình không liên lạc với bên A

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm những điều khoản trên

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên

Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được thì đưa đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A

Đại diện bên B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm