Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam
52

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam

20/11 là dịp tri ân các thầy cô giáo. Vào dịp này, các nhà trường thường tổ chức lễ kỉ niệm. Để lễ kỉ niệm thêm phần trang trọng và ý nghĩa thì không thể thiếu bản Kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sau đây.

1. Kế hoạch tổ chức 20/11 số 1

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

Căn cứ chương trình công tác năm 2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông qua tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội của Ngành và địa phương;

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học ………………..

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: 9h00 ngày 20/11/………. (Thứ ba)

– Địa điểm: Hội trường khu giảng đường A

III. THÀNH PHẦN

– Ban giám hiệu;

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường (trừ Tổ bảo vệ và vệ sinh);

– Đại diện các Trung tâm (mỗi trung tâm 20 người);

– Đại diện học sinh, sinh viên các lớp (mỗi lớp cử 03 HSSV);

IV. TRANG PHỤC:

– Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nam mặc áo sơ mi trắng, quần xanh đen hoặc đen; Nữ mặc áo dài truyền thống.

– Đối với học sinh, sinh viên: mặc đồng phục.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Văn nghệ chào mừng

2. Chào cờ

3. Giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình

4. Ban giám hiệu đọc thư chúc mừng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

5. Báo cáo công tác đào tạo

6. Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng

7. Đại diện giáo viên phát biểu

8. Đại diện học sinh, sinh viên phát biểu

9. Công bố quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Trường; khen thưởng giáo viên chủ nhiệm; khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải Hội thao chào mừng ngày 20-11…

10. Bế mạc

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung

2. Phòng Đào tạo

– Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ 20-11;

– Báo cáo công tác đào tạo;

– Lập dự toán kinh phí;

– Chuẩn bị giấy khen;

– Thông báo cho HSSV nghỉ học;

– Chụp ảnh, viết bài đăng trên Website của Trường.

3. Phòng Công tác HSSV – Đoàn thanh niên

– Chuẩn bị khánh tiết – hoa tươi, trang trí hội trường, âm thanh, nhạc chào cờ;

– Chương trình văn nghệ;

– Chuẩn bị chương trình chi tiết và dẫn chương trình buổi Lễ;

– Chọn Đại diện HSSV phát biểu.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

Chuẩn bị các quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải hội thi giáo viên giỏi cấp Trường,…

5. Ban chấp hành Công đoàn

Chuẩn bị các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải Hội thao chào mừng ngày 20 – 11.

6. Phòng Hành chính

– Đón tiếp khách;

– Chuẩn bị Hội trường, ánh sáng cho hội trường, công tác tổng vệ sinh;

– Nước uống cho buổi Lễ;

7. Phòng Tài chính kế toán

Chuẩn bị kinh phí chi phục vụ lễ 20-11

8. Các khoa:

– Thông báo và lập danh sách học sinh, sinh viên đại diện các lớp ( mỗi lớp cử 03 HSSV ) tham dự lễ 20-11, Khoa theo dõi và điểm danh đầy đủ;

– Thông báo CB-GV-NV trong khoa tham dự lễ 20-11 đầy đủ, đúng giờ.

9. Các trung tâm thuộc Trường:

Mỗi trung tâm cử 20 người đại diện tham dự lễ 20-11. Riêng trung tâm Đăng kiểm, Trung tâm ĐT&SHLX Phú Thọ Hòa mỗi trung tâm cử 03 người; Trung tâm Ứng dụng khoa học Công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng CTGT 01 người.

Yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung công việc được phân công tổ chức thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

2. Kế hoạch tổ chức 20/11 số 2

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……

CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học…………. của trường và Công đoàn trường……………

Trường…………….. triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/…….. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông qua hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lí “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh và xã hội, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…………

– Thiết thực đẩy mạnh các phong trào hoạt động sổi nổi trong đội viên – học sinh, giữa các lớp, giữa các chi đội, giữa học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11. Qua đó giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,“Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo.

– Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa đội viên với đội viên, giữa học sinh với thầy cô giáo.

– Đánh giá thi đua khách quan, công bằng. Bảo đảm ATGT, ANTT cho giáo viên và học sinh tất cả các hoạt động.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

+ Toàn thể cán bộ, GV, NV.

+ Tất cả học sinh hiện các khối của nhà trường.

+ Giáo viên chủ nhiệm, Ban phụ trách văn hóa – văn nghệ; Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội hướng dẫn, định hướng, gợi ý cho học sinh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

– Phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trên tất cả các mặt công tác.

– Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”.

2. Các phong trào học tập

2.1. Tổ chức đợt thi đuaHọc sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực

– Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trong trường thi đua theo đơn vị lớp.

– Nội dung: Học sinh thực hiện nghiêm túc các mặt nội quy: đi học chuyên cần, đúng giờ, đồng phục đúng quy định, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cư xử tế nhị, có văn hóa…

– Thời gian thực hiện đợt thi đua: 20/10/….. đến 18/11/……

– Tổng kết: 19/11/……

2.2. Thi đua hoa điểm tốt

(Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/…..đến 17/11/….. Các chi đội tổng hợp kết quả và nộp cho đ/c TPT Đội hạn nộp ngày 17/11/…..).

– Liên đội tổ chức trao thưởng cho HS đạt danh hiệu Hoa điểm 10.

2. Công tác tự quản, vệ sinh môi trường

– Tổ chức lao động, vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo môi trường Học tập xanh – sạch – đẹp.

– Các chi đội chăm sóc, bón phân cho bồn hoa được phân công.

– Duy trì vệ sinh, trang trí phòng học đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.

– Tăng cường công tác tự quản trong chi Đội.

3. Phát động phong trào thi đua “dạy tốt” trong giáo viên

– Tổ chức hoạt động Hội giảng chào mừng 20/11: Mỗi tổ 04 tiết

– GV nghiên cứu kỹ bài dạy, vận dụng tốt CNTT.

– Chuẩn bị tốt cho Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện.

4. Phát động phong trào thi đua trong Công đoàn

Công đoàn động viên đoàn viên, lao động tham gia tốt các hoạt động do trường, ngành tổ chức, tổ chức hoạt động văn nghệ, giao lưu TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

5. Công tác Đoàn Đội

Sơ kết đợt thi đua, báo cáo về trường, phối hợp có kế hoạch khen thưởng cho cá nhân, tập thể.

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY 20/11

1.Thời gian:……………..

2. Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường

3.Thành phần:

– Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Đại diện Hội khuyến học, Hội CGC, đại diện các Thôn, đại diện hội CMHS, các ban nghành cấp xã.

– Toàn thể 45 CB, GV, NV, bảo vệ.

4. Chương trình kỷ niệm 20/11

STT

Nội dung

Người phụ trách

1

Ổn định tổ chức, Văn nghệ,

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3

Diễn văn chào mừng ngày nhà giáo Việt nam

4

Hình ảnh người Thầy trong thơ ca

6

Phát biểu cảm tưởng của GV

7

Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh

8

Phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương

9

Tọa đàm của cán bộ GV

10

Bế mạc

11

Dự bữa cơm thân mật

5. Phân công chuẩn bị

– Trang hoàng, sắp xếp Hội trường:………….

– Loa máy: …………………….

– Lễ tân: ……………

– Hậu cần: ……………

– Viết tin bài:………….

6. Thời gian cụ thể

– Các lớp nộp báo tường về văn phòng chậm nhất vào chiều ngày……….

– Thời gian chấm bài: Sáng …………

– Sơ kết thi đua và trao thưởng: Vào tiết chào cờ ngày…………..

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– BGH họp với Ban đại diện CMHS và Công đoàn thống nhất nội dung tọa đàm, thành phần tham gia, kinh phí tổ chức và quà tặng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– GVCN làm tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh, quán triệt nội dung hoạt động đã đề ra và triển khai tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả lập thành tích cao nhất chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban biên tập hướng dẫn đội ngũ viết tin, bài về hoạt động nhà trường gửi đăng Website trường và PGD theo lịch họp trong tháng.

– Các đồng chí được phân công trong các ban cần có biểu điểm đánh giá, chấm và xếp loại thi đua chính xác công bằng, khách quan

– Tổ chức sơ kết và trao thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 20/11/……. Yêu cầu các tổ chức, phần hành, cán bộ GV-NV, GVCN triển khai tới tập thể lớp và thực hiện tốt kế hoạch trên để các hội thi chào mừng kỷ niệm ngày NGVN đạt hiệu quả cao nhất.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm