Tin tuyển sinh

Khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn 2017

88
 Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2017 của khoa. Đây là thành viên đầu tiên của ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm chuẩn trúng tuyển của Khoa  Quốc tế, ĐHQG Hà Nội 2017 như sau:

Khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn 2017

Theo thông báo của Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội, từ ngày 2/8 thí sinh tiến hành xác nhận nhập học vào Khoa trên cổng xác nhận nhập học của ĐHQG Hà Nội tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn.

Thời gian xác nhận nhập học là từ ngày 2/8 đến hết ngày 8/8. Thời gian nhập học tại Khoa là từ ngày 7/8 đến hết ngày 8/8.