Biểu mẫuVăn hóa - Du lịch - Thể thao

Kịch bản tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam

Kịch bản chương trình hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
19

Kịch bản chương trình hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống. Để chuẩn bị cho ngày pháp luật Việt Nam sắp tới, Hoatieu.vn xin chia sẻ với các bạn kịch bản tổ chức ngày pháp luật Việt Nam để các bạn cùng tham khảo.

1. Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật Việt Nam

Nhằm Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân; các hoạt động hưởng ứng phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; thúc đẩy việc tìm hiểu, học tập pháp luật trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số …… ngày 5/10/2020 về Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn thành phố……….

Nội dung:

– Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành trong năm 2019, năm 2020; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt 2 động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính, lao động, đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…

– Tập trung đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hình thức

– Cần xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương…

– Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích…tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường trọng tâm. Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

– Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách – pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp.

Khẩu hiệu

Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 cụ thể như sau:

– “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”.

– “ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

– “ Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”.

– “ Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

– “ Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.

Ngoài những khẩu hiệu trên đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình bám sát nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; đặc biệt tập trung tổ chức trong tháng cao điểm bắt đầu từ 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

2. Kịch bản tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam

Chương trình

Lời dẫn

Người thực hiện

1. Chào cờ

2. Lí do

– Thực hiện công văn số ……….. của phòng giáo dục và đào tạo huyện……. ngày ….. V/v tổ chức“Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 20….

Trường………. long trọng tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam, đây là diễn đàn để cán bộ giáo viên và học sinh tham gia tìm hiểu thực hiện pháp luật.

3. Ý nghĩa ra đời của ngày pháp luật

Để biết nguồn gốc và sự ra đời của ngày Pháp luật Việt Nam, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ………. – Phó Hiệu trưởng nhà trường nên trình bày ý nghĩa và nguồn gốc của ngày Pháp Luật Việt Nam. Xin kính mời đ/c

4. Tổ chức thi giữa 2 đội

Để tìm hiểu rõ hơn về một số điều khoản trong các bộ luật hôm nay cô xin mời các bạn tham gia một cuộc thi mang tên “Tìm hiểu Pháp luật”

Cô cần 8 bạn chơi và chia thành 2 đội của lớp …. và chi đội …… Xin mời 2 đội chơi lên sân khấu.

(Sau khi học sinh lên sân khấu)

Cô xin công bố thể lệ cuộc thi như sau:

Các đội phải dự thi 3 phần thi của mình

Phần thứ nhất: Giới thiệu đội hình đặt tên cho đội và thông điệp hướng tới cuộc thi.

Điểm tối đa 20 điểm.

Phần thi thứ 2. Mỗi đội phải trả lời 1 số câu hỏi do BTC đưa ra.

1. Phần thi trắc nghiệm.

Các đội sẽ chọn đáp án bằng cách giơ biển đáp án mà đội mình chọn. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi tối đa là 5s.

Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm

2. Phần thi tự luận. Mỗi đội phải tham gia trả lời câu hỏi của ban tổ chức đưa ra. Câu trả lời đúng được 20 điểm.

Phần thi thứ 3. Mỗi đội đưa ra 1 tình huống cho đội bạn, đội bạn sẽ phải trả lời.

Trả lời đúng, hay được tối đa 30đ.

* Để đánh giá khách quan, công tâm đối với các đội thi không thể thiểu được thành phần của BGK.

Sau đây tôi xin công bố thành phần của BGK.

1. Cô………… – Trưởng ban.

2. Cô …………. – Phó trưởng ban

Xin mời BGK lên làm việc.

Sau đây là phần thi thứ nhất

Xin mời 2 đội tự đặt tên đội, giới thiệu thành phần đội mình và thông điệp mà đội mình gửi tới hội thi.

Xin mời đội thi thứ nhất.

Xin mời đội thi thứ 2.

Xin mời đội …………………và đội……….…….……. trở về vị trí (các em sẽ ngồi ở hai bàn kê ở trên sân khấu).

Sau đây sẽ là phần thi thứ 2 .

1. Câu hỏi trắc nghiệm

Các em đã sẵn sàng chưa?

Xin các thầy cô giáo và các em hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cỗ vũ cho 2 đội thi của chúng ta ngày hôm nay.

Câu 1: Vào năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Tại số nhà 48 thủ đô Hà Nội. Con phố đó có tên là gi?

A – Phố Hàng Đào

B – Phố Hàng Ngang

C – Phố Hàng Lược

D – Phố Hàng Thiếc

Đáp án : Phố hàng ngang

(Tại số nhà 48 phố hàng ngang, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp với thường vụ TW đảng để chuẩn bị cho việc ra mắt chính phủ lâm thời trước quốc dân vào ngày 2/9/1945. Căn phòng nhỏ của Bác diện tích khoảng 20 mét vuông, ở tầng 2 của ngôi nhà, chính tại căn phòng nhỏ bé này Bác Hồ đã khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.)

Câu 2: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 được thông qua ngày, tháng, năm nào?

A. 18/11/2013

B. 28/11/2013

C. 29/11/2013

Câu 2: Việt Nam đã thông qua và kí kết Công ước luật biển của Liên Hợp Quốc vào ngày tháng năm nào?

A- 10/09/1982

B- 10/10/1982

C- 10/11/1982

D- 10/12/1982

Câu 3 : Vai trò của Quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

A. Có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt kinh tế biển.

B. Có tiềm năng góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.

C. Có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia

D. Cả 03 phương án trên

Câu 4: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định rõ tại điều 1, chương I, Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm ?

A. Đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.

B. Đất liền, hải đảo, vùng trời.

C. Đất liền, hải đảo.

Câu 5. Tụ tập đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông trên đường giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

a. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

b. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng

c. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng

Câu 6: Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989 đã ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền đó được chia làm mấy nhóm ?

A.3 nhóm B. 4 nhóm

C. 5 nhóm D. 6 nhóm

( gồm 4 nhóm: Nhóm quyền sống còn, Nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển, nhóm quyền tham gia )

Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần trắc nghiệm

Mời 2 đội đến với phần thi tự luận.

Mỗi đội phải trả lời câu hỏi mà BTC đưa ra, phần điểm tối đa cho mỗi câu hỏi này là 20đ.

Sau đây là câu hỏi giành cho đội: (…)

Theo quy định của pháp luật, bên cạnh các quyền, trẻ em có những bổn phận nào? Trẻ em không được làm những gì ?

Xin cảm ơn câu trả lời của em.

Câu hỏi giành cho đội( …)

Hùng 15 tuổi, học lớp 9. Cuối năm bài vở nhiều lại phải đi học thêm để chuẩn bị thi vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh, Hùng đòi mẹ mua cho xe máy để tiện việc đi lại học tập. Biết chuyện, bố Hùng không đồng ý, ông nói tuổi của Hùng chưa được phép sử dụng xe máy.

Xin hỏi: Bố Hùng nói đúng hay sai? Độ tuổi nào được phép đi xe máy. Khi điều khiển xe máy trên đường cần mang theo các giấy tờ gì?

Phần thi thứ 3. Mỗi đội đưa ra một tình huống và đội bạn phải trả lời.

Xin mời đội (…..) đưa ra tình huống trước.

Xin mời tình huống của đội (….)

Vậy là 2 đội đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn các em và mời các em trở về vị trí lớp học của mình.

5. Phần thi giành cho khán giả

(Và bây giờ là phần làm việc của BGK, trong khi chờ kết quả từ BGK, chúng ta hãy cùng giao lưu với các bạn HS, các bạn cổ động viên đã rất nhiệt tình cổ vũ cho 2 đội thi. Các em có muốn tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu về pháp luật không? Có rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho những câu trả lời đúng. Các em đã sẵn sàng chơi chưa?

Mời các em đến với câu hỏi thứ nhất:

(Phần này cô giáo gọi em lên nhớ hỏi em tên là gì học ở lớp nào, đúng nên tặng quà.)

Câu 1: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ ba xe trở lên thì bị xử lý như thế nào? :

a. Phạt cảnh cáo

b. Phạt từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng

c. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng

Câu 2: Khi đi bộ sang ngang đường nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ :

a – Đi tự do qua đúng nơi dành cho người đi bộ

b – Khi có đèn xanh hình người sáng thì đi qua bất kỳ chỗ nào.

c – Phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn giao thông và qua đường đúng nơi dành cho người đi bộ.

Câu 3: Khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì?

a – Tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông

b – Dừng lại trước vạch dừng.

c – Được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái.

Câu 4 : Khi đi xe đạp từ trong nhà, trong ngõ ra đường chính

a – Phải đi chậm quan sát, nhường đường cho xe đi trên đường chính bất kỳ từ hướng nào tới để đảm bảo an toàn giao thông.

b – Đi bình thường rồi rẽ theo hướng mà em muốn.

c – Đi chậm ra đường chính, các xe trên đường chính sẽ nhường đường cho em

Câu 5: Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

a – Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

b – Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c – Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

(Các em ạ, đổ rác, vứt rác không đúng nơi quy định cũng là vi phạm pháp luật đấy các em ạ. Không những vậy mà lỗi này bị phạt hành chính cũng rất nặng từ 500.000 đến 1.000.000đ. Vậy mà ở trường mình các em vẫn hay ăn quà vặt và vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy đinh. Cô hi vọng rằng sau buổi ngày hôm nay các biết bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh chung của trường ta nhé.

6. Công bố kết quả và trao thưởng.

Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến phần so tài của các em HS trong 2 đội chơi: đội ………………và đội ……………

Để biết đội nào thắng cuộc trong phần thi giao lưu tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay tôi xin mời cô ……….. trưởng ban giám khảo lên sân khấu công bố kết quả cuộc thi

Xin mời cô…………………….

Xin mời đại diện của hai đội thi bước lên sân khấu

Vậy là chúng ta đã tìm ra đội chiến thắng

Xin chúc mừng đội…………………

Phần giao lưu tìm hiểu pháp luật này cho thấy học sinh trường……………. không chỉ thông minh, dí dỏm mà còn rất hiểu biết và nắm chắc về Hiến pháp – pháp luật nước CHXHCNVN. Đội chơi nào cũng xứng đáng dành phần thưởng của ban tổ chức.

Xin trân trọng kính mời cô ………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên trao phần thưởng cho 2 đội thi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm