Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở

Bản trích ngang các tiêu chuẩn
34

Bản trích ngang các tiêu chuẩn

Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở

Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở là biểu mẫu bản trích ngang về thông tin ứng viên, nội dung thẩm định về ứng viên của hội đồng giáo sư… Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản trích ngang các tiêu chuẩn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
HĐGS ………..(1) ……….
——-

BẢN TRÍCH NGANG CÁC TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH ……………………

Họ và tên ứng viên ……………………………….

Sinh ngày …….. tháng …………. năm ……….

Nam, nữ: ….; Dân tộc: ……; Quốc tịch: ……

Quê quán: huyện: …………… tỉnh: …..………

Cơ quan đang công tác: ………………………..

Ngành: ………………Chuyên ngành:………….

Họ tên, học vị và chức danh của người thẩm định

Đối tượng

Năm có quyết định hoặc cấp bng/nước

Năm công nhận PGS/ ngành

Đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ nhà giáo

Thời gian thực hiện nhiệm v đào tạo

Tổng số

3 năm cuối

GV

TG

ĐH

ThS

TS

TSKH

năm 1

năm 2

năm 3

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. Thẩm định 1

………………….

B. Thẩm định 2:

………………….

C. Thẩm định 3:

………………….

– Hội đồng kết luận:

Số lượng sách phục vụ đào tạo ĐH, SĐH

Số lượng chương trình, đề tài nghiên cứu; chương trình đào tạo (CTĐT)

Bài báo KH; sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế

CK/CKUT

GT

STK

SHD

CN, PCN, TK Chương trình

Chủ nhiệm đề tài

CTĐT hoặc CT KHCN

Số BBUV khai/ Số BB được tính điểm

Số BBUT

Số BB còn lại

Số SC, GPHI, GTQG, QT

Số BBUT, SC, GPHI, GTQT sau PGS/TS

Cấp NN

Cấp Bộ

sở

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

A

B

C

X

…..(2)…….., ngày …….tháng ….năm.…...
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO ….(1)….
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng giáo sư cơ sở.

(2) Địa danh.

– Các chữ viết tắt

UV: ứng viên; Đ: đạt; KĐ: không đạt

CK: sách chuyên khảo; CKUT: CK của NXB uy tín; GT: sách giáo trình; STK: sách tham khảo; SHD: sách hướng dẫn;

CN: Chủ nhiệm; PCN: phó chủ nhiệm; TK: thư ký;

BB: bài báo KH; BBUT: bài báo KH trên TCKH quốc tế uy tín; SC: sáng chế; GPHI: giải pháp hữu ích; GTQG, QT: giải thưởng quốc gia, quốc tế;

(3) Cột 35 ghi đầy đủ: số phiếu tín nhiệm/số thành viên Hội đồng có mặt tổng số thành viên của Hội đồng.

Mẫu bản trích ngang

Mẫu bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở

Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở của biểu mẫu giáo dục, mời bạn đọc cùng tham khảo.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm