Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bảng nội dung và kết quả dự án

Bảng nội dung và kết quả dự án
56

Bảng nội dung và kết quả dự án

Mẫu bảng ghi chép nội dung và kết quả dự án

Mẫu bảng ghi chép nội dung và kết quả dự án là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về nội dung và kết quả dự án. Mẫu bảng nêu rõ nội dung và kết quả dự án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ dạng kết quả III, IV

Mẫu hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép nội dung và kết quả dự án như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ DỰ ÁN

TT

Các nội dung, công việc cụ thể

Sản phẩm phải đạt

Tiến độ hoàn thành

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

1

Nội dung A

2

3

…..

Ghi chú: Nội dung công việc, sản phẩm phải đạt cần bám sát bảng tiến độ công việc của Thuyết minh dự án phân theo các sản phẩm trung gian để xác nhận khối lượng công việc và quyết toán kinh phí hàng năm.

Mẫu bảng ghi chép nội dung và kết quả dự án

Mẫu bảng ghi chép nội dung và kết quả dự án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm