Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính

119

Bản in

Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính là gì? Mẫu bảng tổng hợp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính là gì?

Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, các chỉ tiêu nhiệm vụ…

2. Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ………..

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM ….

Stt

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính của đơn vị được giao trong năm

Kết quả thực hiện (2)

Đơn vị tự xếp loại

Chỉ tiêu kế hoạch

Kết quả thực hiện

Đạt tỷ lệ %

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu, kém

I.

Các chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ, ngành giao (nêu các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao trong năm)

1.

2.

II.

Các chỉ tiêu nhiệm vụ khác của địa phương giao (nếu có)

1.

2.

III.

Kết quả đánh giá các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị

1.

2.

IV.

Các hoạt động phong trào thi đua khác (thống kê các hoạt động chính)

1.

2.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Đề nghị ghi rõ kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo và ước thực hiện đến ngày 31/12.

Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính

Mẫu bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm