Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm
61

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm

Biên bản họp xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là biểu mẫu biên bản được lập ra để họp xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp

……(1)…….
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ
ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……(2)…., ngày…. tháng…. năm…..

BIÊN BẢN HỌP XÉT BỔ NHIỆM GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Chủ trì và thư ký cuộc họp:

2. Ban kiểm phiếu (nếu có) được Hội đồng cử ra gồm (3 hoặc 5 người):

1) ………………………………………………………………………..Trưởng ban

2) ……………………………………………………………………………..Ủy viên

3) ……………………………………………………………………………..Ủy viên

4) ……………………………………………………………………………..Ủy viên

5) ……………………………………………………………………………..Ủy viên

3. Tổng số thành viên Hội đồng: ……….người

– Số thành viên có mặt: …………người

– Số thành viên vắng mặt: …………người (ghi rõ lý do vắng mặt của từng thành viên)

– Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: ……….người

4. Nội dung họp: ………………………………………………………………………….

5. Kết quả kiểm phiếu

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

2

6. Thời gian họp

– Bắt đầu họp:

– Kết thúc họp:

BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN CÁC ỦY VIÊN

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở đào tạo.

(2) Địa danh.

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm

Mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm

Thiquocgia.vn vừa mới gửi tới bạn đọc mẫu biên bản họp xét bổ nhiệm thuộc biểu mẫu giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm