Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm
61

Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau:

Ảnh cá nhân

3×4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

– Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………..

– Số chứng nhận đăng kí kinh doanh:……………………………………………………………….

– Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở của tổ chức:……………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên lạc: ………………….….Email………………………………………………….

– Người đại diện pháp luật:………………………………………………………………………………

– Số CMTND:…………………..Ngày cấp:…………………..Nơi cấp:…………………..

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số ………………… ngày …………. và quyết định số ………………… của ………….. ban hành quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố …………… Chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị công nhận giám đốc trung tâm: Ông(bà)………………………………………………….

Số CMTND:…………ngày cấp:………………Nơi cấp:…………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin nộp kèm theo :

– Hợp đồng thuê nhà và giấy chứng nhận có công chứng (nếu là nhà thuê) hoặc công chứng giấy sở hữu nhà (nếu là nhà chính chủ).

– Các giấy tờ, biên bản của tổ chức làm căn cứ cho đề nghị cấp phép và công nhận giám đốc.

– Bản kê cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số ……… ngày ………….. của …………………..

– Giáo viên, cán bộ công nhân viên: (có danh sách kèm theo)

Thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau:

Lớp/ Nhóm

Môn ………, khối …..

Môn ………, khối …..

Môn ………, khối …..

Số lớp

Số tiết/ tuần

Số HS

Số lớp

Số tiết/ tuần

Số HS

Số lớp

Số tiết/ tuần

Số HS

Học phí: …………………………………. đồng/tiết học/HS

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố đã ban hành.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

TM. Tổ chức (cá nhân)

(Kí, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm