Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

Mẫu xin rút học phí
68

Mẫu xin rút học phí

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu đơn xin rút tiền học phí với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin rút tiền học phí tại đây.

1. Mẫu đơn xin rút tiền học phí số 1

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

ĐẠI HC ……..

KHOA CNTT&TT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGH RÚT TIỀN

Họ và tên: ……………………… Lớp: ……………………… Số thẻ SV: ………………………

CMND số: ……………………. Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: ………………….

Số tiền rút: ……………………………………………………………………………………

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………

Lý do rút tiền: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…….., ngày … tháng … năm 20…

Người đề nghị

2. Mẫu đơn xin rút tiền học phí số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ

Kính gửi:

– Ban giám hiệu;

– Phòng tài vụ

– Trường Đại học ………….

Tôi tên:……………………………………………………………… Mã số sinh viên:…………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Là sinh viên lớp:…………………………………. (HG……………) khóa……….. (20…. – 20…. )

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường………………………………………………..

Tôi kính đơn này xin được rút lại học phí HK Năm học:…………………………………………….

Số tiền học phí:……………………………………………………………………………………………….

(Ghi bằng chữ):………………………………………………………………………………………………..

Lý do rút học phí:……………………………………………………………………………………………..

Kính chào trân trọng./.

……………., ngày…tháng…năm…
DUYỆT CỦA PHÒNG TÀI VỤ Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm