Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu kế hoạch chuyên môn THPT năm học 2019-2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT
54

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT

Mẫu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THPT năm học 2019-2020

Mẫu kế hoạch chuyên môn THPT năm học 2019-2020 hay còn gọi là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới, đưa ra những dấu mốc quan trọng, kế hoạch, phương hướng triển khai công việc giảng dạy và những ngày kỉ niệm lớn trong năm. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….

TRƯỜNG THPT ………………

Số:… /KH-CM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm …

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC …-…

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

– Mỗi giáo viên có kế hoạch học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

– Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo, sách hướng dẫn, bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng đã quy định trong chương trình, đó là cơ sở pháp lý để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo án lên lớp.

– Giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề để phục vụ giảng dạy và học tập.

– Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp và có rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự.

– Thư viện trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Yêu cầu mỗi giáo viên phải tích cực thường xuyên vào thư viện nghiên cứu tài liệu và truy cập internet phục vụ công tác giảng dạy.

– Bồi dưỡng việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo viên, soạn giáo án điện tử.

2. Bồi dưỡng Học sinh giỏi

– Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, động viên học sinh, phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo tạo điều kiện để học sinh tham gia việc bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao nhất.

– Chọn đội tuyển học sinh giỏi khách quan, công bằng, chính xác, hiệu quả.

– Ban Giám hiệu lên lịch bồi dưỡng và theo dõi việc thực hiện. (có kế hoạch riêng về bồi dưỡng HSG).

Tham gia thi học sinh giỏi tỉnh:

Khối 12:

+ Thời gian: 06/12/20…

+ Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh: Nhiều nhất 03 học sinh/đội tuyển.

Môn Tin học: Nhiều nhất 02 học sinh/đội tuyển.

Khối 11, 10:

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường cho khối 10, khối 11. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để phát hiện và tự bồi dưỡng học sinh tham gia thi trước khi nhà trường tổ chức thi, cụ thể:

+ Điều kiện dự thi: Điểm TBM thi phải đạt từ 7,0 trở lên; xếp loại Hạnh kiểm, Học lực: Khá trở lên.

+ Số lượng: GVCN các đội tuyển lập danh sách học sinh thi chọn đội tuyển HSG.

+ Thời gian: Đầu tháng 12/2019.

Tham gia thi học sinh giỏi tỉnh:

+ Thời gian: 29/3/2020.

+ Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh: Nhiều nhất 03 học sinh/đội tuyển.

Môn Tin học: Nhiều nhất 02 học sinh/đội tuyển.

3. Tham gia thi học sinh giỏi tỉnh môn khoa học kỹ thuật.

– Yêu cầu các bộ môn GDCD, CN: phải có sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh .

– Hoàn thành sản phẩm, tham gia thi cấp tỉnh vào 06-07/01/2020.

4. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh Trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên Trung học:

– Mỗi bộ môn ít nhất phải có 01 sản phẩm dự thi của học sinh hoặc 01 sản phẩm dự thi của giáo viên.

– Phân công giáo viên nghiên cứu văn bản, hướng dẫn học sinh nghiên cứu và hoàn thành sản phẩm (có thể phân công một số gv với nhiều sản phẩm và gắn với thi đua của GV).

– Phân công giáo viên nghiên cứu và hoàn thành SP dự thi của GV (nếu đã tham gia của HS thì thôi của GV)

Cụ thể thời gian: Dự thi ở Tỉnh ngày 08- 09/02/2020

5. Kế hoạch nghiên cứu khoa học và viết SKKN:

+ Cho giáo viên đăng ký viết SKKN vào đầu năm.

+ Hướng dẫn cách viết SKKN dựa vào thang điểm trong phiếu chấm đề tài khoa học, SKKN của Sở;

+ Hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên chọn những nội dung đang được nhiều người quan tâm như: Đổi mới phương pháp dạy học; Đổi mới kiểm tra đánh giá; xây dựng chủ đề tích hợp nội dung dạy học; vận dụng kiến thức liên môn; ứng dụng CNTT trong dạy học; kinh nghiệm đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; kinh nghiệm xây dựng chủ đề dạy học; giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục kỹ năng sống, GDHN…

+ Phân công các đồng chí trong Ban giám hiệu phụ trách hướng dẫn giáo viên ở một số bộ môn và trực tiếp chịu trách nhiệm cùng với tổ góp ý, phản biện các đề tài (đ/c Phi: Tổ: Hóa + Sinh + VP; đ/c Tấn: Toán – Lý – Anh; đ/c Hà: Văn ; Sử -địa -GDCD, TD)

+ Thời gian cụ thể: Dự kiến nộp sở vào tháng 2/2020.

6. Sử dụng phần mềm SMAS: đây là nội dung bắt buộc các GV phải sử dụng thành thạo. Mỗi tháng căn cứ vào kế hoạc từ hoàn thành thông tin, kiểm diện, vào điểm, chuyên môn sẽ thống kê tổng hợp và ghi thông tin những người chưa hoàn thành vào ngày đầu của tháng.

7. Trường học kết nối

Yêu cầu mỗi cá nhân phải có 01 sản phẩm về trường học kết nối (có tính điểm thi đua theo quy định, kể cả GV nghỉ chế độ)

8. Thao giảng, dự giờ, kiểm tra toàn diện:

– Đăng ký và thực hiện theo tháng, rãi đều trong năm: kỳ 1 kết thúc vào cuối tháng 12; kỳ 2 kết thúc vào cuối tháng 4.

– Thao giảng: mỗi Gv 1 tiết/HK.

– Kiểm toàn diện: Theo kế hoạch của chuyên môn.

– Ngoài ra còn có kiểm tra theo chuyên đề: kiểm tra hồ sơ, dự giờ, kiểm tra vào điểm, kiểm tra sử dụng TBTN…

-Dự giờ: Mỗi GV phải dự ít nhất 1tiet/tuần.

9. Kê hoạch dạy thêm học thêm: Thực hiện theo quyết định 2942 của UBND tỉnh

– Cho HS làm đơn, đăng ký học thêm trong tuần 2.

– Xây dựng kế hoạch và làm các loại hồ sơ để xin cấp phép.

– Thời gian thực hiện: Từ tuần 3

– Có xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo cho lớp yếu…

10. Bồi dưỡng học sinh yếu, kém

GVCN Khối 10, khối 11 từ các lớp A8-A12 , mỗi giáo viên nên tập hợp số học sinh yếu, kém ở các lớp dạy; lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém, hàng tháng có kiểm tra đánh giá các học sinh đó, đặc biệt học sinh khối 12.

– Giáo viên chủ nhiệm phân công HS khá, giỏi trong lớp kèm học sinh yếu, kém.

11. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh khối 12

Thực hiện ôn thi Tốt nghiệp theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh từ cuối tháng 9/2017. Thời lượng 2 buổi/lớp/tuần. Các môn học: Ngữ văn, Toán, Anh văn.

Các nhóm dạy các môn thi tốt nghiệp phải xây dựng kế hoạch ôn tập chung và mỗi giáo viên có kế hoạch ôn tập riêng. Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh làm đề cương ôn tập để ôn thi; giáo viên kiểm tra đánh giá đề cương của học sinh.

12. Tổ chức ôn thi và thi thử đại học cho học sinh.

– Tổ chức các lớp ôn thi đại học vào các buổi chiều theo nguyện vọng và khối thi của học sinh 3 buổi/tuần.

– Có kế hoạch cụ thể cho từng bộ môn.

Tổ chức thi thử đại học 2 lần; Thời gian: Tháng 3, 5/2020.

13. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên

– Tổ chức các tuần học tốt, các tiết học tốt cho các lớp; kiểm tra đánh giá cuối tháng, cuối đợt thi đua.

– Tổ chức biểu dương giáo viên chủ nhiệm giỏi và các tập thể có phong trào học tập tốt.

– Tổ chức tuyên truyền, học tập quy chế thi, thực hiện các kỳ thi nghiêm túc.

14. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy GV, áp dụng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của bộ GDĐT được cụ thể hóa bằng công văn số 07/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2015 của sở GDĐT; đẩy mạnh việc dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm-thực hành cho học sinh.

Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kỹ thuật – toán trong việc thực hiện chương trình GDPT ở những môn học có liên quan.

b. Đổi mới hình thức dạy học.

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối…ngòai việc tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

c. Đổi mới kiểm tra đánh giá

– Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

– Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

– Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với môn Thể dục.

– Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

– Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

II. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG CHUYÊN MÔN

1. Thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, giáo dục

1- Các tổ lập kế hoạch dạy học theo công văn 791/BGD, yêu cầu sát thực tế:

– Các môn Toán, Lý, Hóa xây dựng 2 kế hoạch dạy học: 1 kế hoạch cho lớp khối (trên cơ sở kế hoạch dạy học đã xây dựng); 1 kế hoạch cho các lớp đại trà: giảm thiểu các kiến thức khó; chỉ dạy để đạt mức độ 5-6 điểm; dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh làm bài tập theo từng bước; GV trực tiếp sửa cho học sinh để HS có kỷ năng;

– Các môn sử, GDCD; QP tăng cường dạy theo chủ đề; áp dụng mô hình trường học mới trong tổ chức các hoạt động;

– Môn Anh văn: tổ chức dạy để tạo ra được hứng thú cho học sinh ; không cần dạy ngữ pháp nhiều mà có thể tập trung hướng dẫn làm các dạng bài tập để đạt từ 3 điểm đến 4 điểm

– Các môn TD; CN; tin cần tăng cường cho HS thực hành rồi rút kinh nghiệm; không cần ghi; không cần vở.

2- Kiểm tra đánh giá: phải theo đúng tinh thần học gì thi nấy; các câu hỏi không quá cao; sát thực tế thì HS mới lo học, tránh dạy dễ kiểm tra khó; tránh không dạy lại đem ra kiểm tra; đừng lo hs đạt điểm cao. Vì vậy cần xây dựng ma trận cho sát đối tượng HS; mỗi đối tượng ra 1 dạng đề (cần có đề cho 3 đối tượng: khá, giỏi; TB; Yếu , kém).

3- Phân công các nhiệm vụ cụ thể để đăng ký thi đua đầu năm, theo hướng tạo điều kiện để tất cả CB; GV; NV có cơ hội để CB, GV, NV phấn đấu thực hiện để đảm bảo điều kiện để xếp loại Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (các thành tích phải được cấp sở trở lên công nhận). Cụ thể: theo Thông tư số 35/2015/TT- BGD.

– HSG: GV trực tiếp giảng dạy có ít nhất 01 HSG đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trở lên.(kk không tính). (gồm cả HSG văn hóa và TDTT; KHKT; VDKTLM; DHTH; Casio; olympic Tiếng Anh…..)

– GV là tác giả chính của bài báo đăng trên tạp chí khoa học ngành trong nước hoặc quốc tế

– Người tham gia soạn thảo đề án; dự án; quy chế của đơn vị theo quyết định phân công của người có thẩm quyền (Chú ý môn Lịch sử sẽ được phân công xây dựng bài truyền thống về Mai Thúc Loan để giảng dạy tại trường và để cho các trường THPT trong toàn tỉnh lấy tư liệu giảng dạy cho HS).

4- Viết SKKN: trong từng bộ môn đăng ký luân phiên theo từng năm (theo lượt trừ trường hợp không đăng ký thì cho người khác thay thế). Đã đạt bậc 3-4 thì ưu tiên người khác; quy định 15% của 94 là 14 người (Toán, Văn; Anh: 2 SKKN; Lý; Hóa; Sinh; Tin; Sử; Địa; TD; GDCD mỗi môn 1 SKKN; BGH: 1 => tổng 15 SKKN).

5- Dạy thêm: có kế hoạch theo đối tượng; có sổ đầu bài; dạy đúng số buổi theo kế hoạch; theo nguyện vọng HS.

Dạy ôn phụ đạo: các lớp không dạy khối thì cho HS đăng ký phụ đạo 3 môn Toán ,Văn , Anh (do sẽ thay đổi cách thi: dạy theo mức độ để tăng hứng thú… phải quan tâm đến hiệu quả); các lớp khối tổ chức dạy tối đa 4 buổi/ tuần; các lớp dạy phụ đạo 3 buổi/tuần.

6- Thi KHKT; VDKTLM; DHTH đã có công văn: sau hội nghị CM các bộ môn cho đăng ký và triển khai ngay: Thi KHKT giao cho các đ/c Vũ (CN) vàLệ (SP kỷ thuật); môn GDCD (đề tài thi về hành vi): phối hợp đoàn trường để thi ý tưởng cấp trường; các tổ khác phối hợp; các cuộc thi VDKTLM; DHTH mỗi tổ chọn 1 sp để thi: khuyến khích phối hợp các môn; tổ chức ngay trong tháng 9.

2. Hồ sơ chuyên môn cá nhân

1- Giáo án

– Các tiết dạy phải có giáo án: Giáo án mới 100%, hình thức được thống nhất trong tổ nhóm theo tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy.

– Giáo án dạy tự chọn (nếu có dạy). Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, bổ sung kiến thức nâng cao đối với các lớp chọn.

2- Kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thực hành thí nghiệm (nếu có), sử dụng đồ dùng dạy học: Được thông qua tổ nhóm chuyên môn và nhà trường kiểm tra đánh giá.

3- Sổ điểm cá nhân.

4– Sổ báo giảng.

– Giáo viên ghi sổ báo giảng hàng tuần vào thứ 7 tuần trước.

– Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng phải kiểm tra thông tin ghi trong sổ báo giảng và ký xác nhận vào cuối tháng, sau đó Giám hiệu trực kiểm tra và đánh giá.

5– Sổ chủ nhiệm: (nếu làm công tác chủ nhiệm)

– Nhà trường phát sổ chủ nhiệm.

– Giáo viên ghi đầy đủ các thông tin trong sổ, Giám hiệu phụ trách sẽ kiểm tra theo định kỳ.

6– Sổ dự giờ.

– Dự giờ đủ, đúng quy định: 1 tiết/tuần

– Ghi nhận xét, xếp loại đầy đủ các tiết dự.

7– Sổ ghi chép hội họp.

Hồ sơ chuyên môn và các kế hoạch của tổ:

1- Biên bản họp tổ, họp nhóm,

2- Kế hoạch tổ : gồm kế hoạch cả năm, hàng tháng có kế hoạch tháng, hàng tuần có kế hoạch tuần.

3- sổ theo dõi thi đua của tổ:

4- hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo của ngành, của trường

5- PPCT; các chủ đề dạy học ……

6- Sổ lưu các báo cáo chuyên đề.

7- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV; kế hoạc thao giảng dự giờ; kế hoạch sử dụng TBTN và đồ dung dạy học đối với các môn có sử dụng

4. Kiểm tra và chấm bài theo quy định

1- Đủ số bài kiểm tra theo quy định

– Trước lúc kiểm tra, giáo viên hướng dẫn ôn tập ở trên lớp hay ở nhà

– Số bài kiểm tra phải theo đúng phân phối chương trình, quy định của tổ, nhóm.

2- Đề kiểm tra – đáp án.

Phải xây dựng ma trận đề kiểm tra.

– Đề kiểm tra phù hợp với nội dung chương trình:

+ Nằm trong chương trình quy định;

+ Phù hợp nội dung đã giảng dạy trên lớp.

– Đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với các môn khối của lớp khối phải kiểm tra được 4 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, vận dụng cao.

+ Đối với các môn chéo khối và các môn học của lớp cơ bản phải kiểm tra được 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng.

+ Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

+ Phù hợp với trình độ nhận thức, tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định cho từng môn học;

– Đề kiểm tra chung và đề kiểm tra học kỳ do tổ chuyên môn phân công người ra đề, đáp án thời gian theo quy định của nhà trường.

– Các bài không kiểm tra chung giáo viên tự ra đề và chấm theo quy định.

3- Chấm bài, chữa lỗi cho học sinh

– Khi chấm bài, giáo viên gạch dưới những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh biết lỗi và có thể tự sửa chữa những lỗi dễ thấy. Bài kiểm tra 1 tiết trở lên kèm theo lời nhận xét cụ thể, nêu rõ ưu, khuyết điểm của học sinh.

– Bài kiểm tra 15 phút phải được trả học sinh chậm nhất trong vòng 1 tuần và 10 ngày đối với bài kiểm tra 45 phút trở lên.

4- Thực hiện quy định vào điểm sổ chính, học bạ đúng thời hạn, đúng quy chế. Không tự động chữa điểm, nâng điểm tùy tiện.

5- Thực hiện coi thi, kiểm tra đúng quy chế.

Quản lý giờ dạy, nền nếp

– Chấp hành sự phân công của tổ, trường, và đoàn thể.

– Giáo viên ra vào lớp đúng giờ theo hiệu lệnh bằng trống.

– Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên thực hiện theo Điều 34 – Điều lệ trường phổ thông.

– Các hành vi giáo viên không được làm, thực hiện theo Điều 35 – Điều lệ trường phổ thông.

– Không ra sớm, vào muộn, tự động đổi giờ, nhờ dạy thay tùy tiện. Mọi trường hợp nghỉ, đổi giờ phải báo cáo cho Ban giám hiệu và thông báo cho tổ chuyên môn biết mới coi là có lý do.

– Đảm bảo hội họp, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo kế hoạch của tổ, trường, theo Điều lệ trường THPT.

+ Họp tổ chuyên môn: 2 tuần /1lần nội dung họp chuyên môn định kỳ chủ yếu bàn về nội dung, chương trình, giảng dạy các bài khó, các tiết thực hành, xây dựng các chủ đề dạy học, trao đổi các vấn đề liên quan đến trường học kết nối… rút kinh nghiệm về chuyên môn, tìm giải pháp nâng mặt bằng chung về chuyên môn của tổ,…

+ Họp tổ chuyên môn đột xuất khi có vấn đề về chuyên môn.

Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trong tiết học

– Nắm vững các thiết bị dạy học nhà trường hiện có.

– Sử dụng tối đa, có hiệu quả các đồ dùng dạy học. Mượn, trả đúng yêu cầu của phòng thiết bị, luôn có ý thức bảo quản.

7. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm

– Thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm theo đúng Quy định của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

8. Thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo tiêu chí thi đua của nhà trường và quy chế chi tiêu nội bộ.

Thời gian Hoạt động chuyên môn Điều chỉnh, bổ sung
Tháng 8/2019 – Ổn định tổ chức, xếp lớp.
– Họp hội đồng giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học
– Họp tổ chuyên môn: phân công chuyên môn, ổn định tổ chức, lập kế hoạch dạy học.
– Xây dựng quy định nề nếp dạy và học, và các quy định về chuyên môn.
– Các môn học tự chọn lập phân phối chương trình và kế hoạch.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 9/2019 – Triển khai các công văn hướng dẫn thực hiện chuyên môn năm học 2019 – 2020 của Sở.
– Đăng ký SKKN, thi đua đối với từng giáo viên. Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn đối với từng môn học.
– Các tổ chuyên môn lên kế hoạch triển khai chuyên đề.
-Các tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch dạy BDHSG, dạy khối, dạy ôn thi tốt nghiệp.
– Xin cấp phép dạy thêm trong nhà trường.
– Tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 vào ngày 05/9/2019.
– Hoàn thành các loại hồ sơ (cá nhân và các tổ chuyên môn)
– Bồi dưỡng HSG khối 12
– Tiến hành dạy luyện thi ĐH,CĐ và ôn thi TN giai đoạn 1
– Thực hiện chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 4.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 10/2019 – Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10
– Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.
– Thực hiện hội thảo chuyên đề ở tổ chuyên môn. Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn: Dự giờ tự tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân
– Phổ biến SKKN năm học 2019 – 2020 được sở xếp loại.
– GV vào điểm tháng 10 trong sổ điểm chính (hạn cuối 31/10).
– Kiểm tra hồ sơ cá nhân của GV toàn trường (chiều thứ 2, 17/10)
– Tiến hành kiểm tra chuyên môn, dự giờ đánh giá GV.
– Thực hiện chương trình từ tuần 5 đến hết tuần 8.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 11/2019 Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ.
– Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong chuyên môn nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy, đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt.
– Tiếp tục thao giảng chào mừng 20-11.
– Hoàn thành số con điểm nửa đầu học kỳ 1 trong sổ điểm chính (hạn cuối 14/11)
– Kiểm tra đột xuất hồ sơ cá nhân của một số GV.(tập trung vào GV còn hạn chế về chuyên môn).
– Sinh hoạt chuyên môn xây dựng phương án các tiết dạy, các tiết chuyên đề và tập trung vào nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt tổ, nhóm theo lịch quy định, sinh hoạt chuyên đề.
– Thanh tra, kiểm tra: theo kế hoạch.
– Thực hiện chương trình từ tuần 9 đến hết tuần 12.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 12/2019

Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
– Thi HSG tỉnh khối 12, ngày 06/12/2019.

Tập trung cao độ cho hoàn thành chương trình học kỳ I, kết thúc học kỳ I vào ngày 15/1/2020. Tiếp tục duy trì các nề nếp hoạt động. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ.

Kiểm tra chế độ cho điểm của các lớp. Tổ chức thi học kì I, thi HGS cấp trường ở các môn văn hoá. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học kỳ I của GV.

– Nhóm bộ môn ra câu hỏi và hướng dẫn ôn tập học kỳ I.
Thống nhất phương án và phân công ra đề, đáp án thi học kỳ I.
– Duy trì nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt nhóm theo lịch quy định.
– Dự giờ, kiểm tra hồ sơ rút kinh nghiệm các tiết thao giảng, tiết chuyên đề. Tự đánh giá xếp loại toàn diện các nội dung hoạt động chuyên môn của nhà trường trong học kỳ I.
– Thanh tra, kiểm tra: Theo kế hoạch, hoàn thành kiểm tra của kì I.
– Bắt đầu tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11.
– Thực hiện chương trình từ tuần 13 đến hết tuần 17

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 1/2020 Trọng tâm: “Triển khai học kỳ II ngày 17/01/2020”.
Bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 17/01/2020.
– Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại CBGV,HS học kì
I. Sơ kết học kỳ I
– Rút kinh nghiệm công tác kỳ 1, thực hiện các biện pháp nhiệm vụ kỳ 2
– Tiến hành dạy luyện thi ĐH, CĐ và ôn thi Tn giai đoạn 2.
– Kiểm tra nội bộ: Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trong học kì II
– Nộp báo cáo sơ kết HK 1 theo kế hoạch của Sở.
– Thi KHKT 06,07/01/2020.
-Nghỉ tết nguyên đán từ …./….- … (tuần 21-…)
– Thực hiện chương trình từ tuần 18 đến hết tuần 20..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 2/2020 Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng ngày thành lập đảng 03/2”. (có gần 2 tuần nghỉ tết nguyên đán). Duy trì tốt nề nếp dạy và học đặc biệt là nề nếp trước, trong và sau tết Nguyên đán.
– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn.
– Kiểm tra, thanh tra nội bộ: đột xuất và theo kế hoạch
– Thực hiện chương trình từ tuần 21 đến hết tuần 23
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 3/2020 Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày
Quốc tế phụ nữ 08/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”.
– Duy trì tốt nề nếp dạy và học.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi.
– Thi nghề phổ thông vào ngày 18/3/2020.
– Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn của BGH và các tổ chuyên môn. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng (đặc biệt là các môn chất lượng thấp ở học kỳ I).
– Kiểm tra nội bộ: Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, cơ bản hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên. Kiểm tra đồng loạt việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm. Khắc phục những tồn tại về hồ sơ và những quy định trong CM, đặc biệt chú trọng đến chất lượng bài soạn và giờ dạy.
-Thi Học sinh giỏi 10-11, ngày 29/3
– Tổ chức thi thử ĐH, CĐ cho học sinh khối 12 lần 1.
– Thực hiện chương trình từ tuần 24 đến hết tuần 28.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 4/2020

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 01-5”.

– Tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học.
– Kiểm tra, đánh giá toàn diện các hoạt động của tổ/nhóm. Giải quyết những tồn tại sau kiểm tra của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy chế quy định về chuyên môn.
– Tăng cường dự giờ, kiểm tra khảo sát chất lượng. Từng GV có trách nhiệm cao trong việc tăng cường quản lý học sinh trong từng giờ học một cách thường xuyên.
– Tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện đổi mới trong sinh hoạt tổ; kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại của GV, đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề.
– Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn của BGH và các tổ chuyên môn. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng.
– Kiểm tra nội bộ: Theo kế hoạch. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra toàn diện.
– Thống nhất nội dung ôn tập thi học kỳ 2, xây dựng đề cương, xây dựng ma trận đề kt, phân công người ra đề.
– Thực hiện chương trình từ tuần 29 đến hết tuần 32.

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Tháng 5/2020 Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5”.
– Thực hiện dạy tăng tiết những môn thi TN cho học sinh khối 12.
– Kiểm tra chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên. Điều chỉnh để hoàn thành chương trình vào trước 25/5.
– Ôn tập, thi kiểm tra học kỳ 2.
– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ. Kiểm tra chế độ cho điểm của các lớp. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học cả năm của giáo viên;
– Đánh giá xếp loại cuối năm; xét điều kiện dự thi TN, lên lớp, thi lại, ở lại lớp; hoàn thành các hồ sơ chuyên môn.
– Kiểm tra nội bộ: Hoàn thành kế hoạch và hồ sơ kiểm tra nội bộ.
– Nộp báo cao tổng kết năm học theo kế hoach của Sở.
– Xét danh hiệu thi đua.
– Bế giảng năm học. Làm lễ ra trường cho học sinh khối 12.
– Bàn giao học sinh về nghỉ hè. Lập kế hoạch hè.
– Tổ chức thi thử ĐH, CĐ cho học sinh khối 12 lần 2.
– Thực hiện chương trình từ tuần 33 đến hết tuần 35.
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm