Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy

Phiếu đánh giá giảng dạy
21

Phiếu đánh giá giảng dạy

Mẫu phiếu đánh giá giảng dạy là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về chất lượng giảng dạy của giáo viên. Mẫu phiếu nêu rõ tiêu chí đánh giá, số điểm đánh giá cho việc giảng dạy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy số 1

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

(Dành cho sinh viên)

Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ lợi ích của người học, trường ……………. đề nghị các em sinh viên với tinh thần trung thực và xây dựng, cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua phiếu đánh giá này. Thông tin do các em cung cấp sẽ được Nhà trường xử lí đảm bảo không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, rèn luyện của người học.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh ý kiến đóng góp của các em!

Tên học phần (HP): Học kỳ: Năm học:

Lớp của anh (chị): Khoa:

Họ và tên giảng viên (GV):

I. THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN

1. Giới tính: Nam Nữ

2. Xếp loại học lực của anh (chị) trong học kỳ vừa qua (nếu có):

Giỏi Khá Trung bình khá Trung bình Yếu

3. Tỷ lệ thời gian tham dự lớp học của anh (chị) đối với HP này:

Xấp xỉ 100% Tối thiểu 80% Dưới 80%

4. Đối với HP này, anh (chị) thuộc diện: Học lần 1 Học lại

(Chú ý: SV không cần ghi tên của mình trong phiếu này)

Hãy đọc kĩ các câu sau và ghi dấu cộng (+) vào phương án trả lời phù hợp với ý kiến của riêng anh (chị).

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

A: Hoàn toàn đồng ý B: Đồng ý C: Tương đối đồng ý D: Không đồng ý E: Không có ý kiến

STT

Hoạt động giảng dạy

A

B

C

D

E

1

Nội dung môn học thiết thực, hữu ích

2

Nội dung giảng dạy vừa sức đối với tôi

3

GV đã thiết kế, tổ chức HP và sử dụng thời gian một cách khoa học, hợp lí

4

GV đến lớp khi đã chuẩn bị tốt bài giảng

5

Tôi cảm thấy hứng thú trong giờ học

6

GV đề cập và nhấn mạnh những thông tin quan trọng một cách rõ ràng, dễ hiểu

7

GV đã tạo cơ hội cho sinh viên ứng dụng kiến thức lĩnh hội được

8

GV tỏ ra luôn sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ SV học tập

9

GV đã hướng dẫn hiệu quả và thúc đẩy việc tự học của SV

10

GV khuyến khích SV nêu câu hỏi và bày tỏ quan điểm riêng về các vấn đề của HP

11

GV thường nêu vấn đề để SV suy nghĩ, tranh luận

12

GV quan tâm tổ chức cho SV tham gia hoạt động nhóm, thảo luận để giải quyết các nhiệm vụ học tập

13

GV quan tâm đến giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật cho người học

STT

Hoạt động giảng dạy

A

B

C

D

E

14

GV đã sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học

15

GV tỏ ra nhạy cảm và quan tâm tới sự tiến bộ của SV

16

GV giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng phù hợp, cập nhật và dễ tiếp cận

17

GV tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV đảm bảo tính trung thực, công bằng, phản ánh đúng năng lực của người học

18

GV có kiến thức chuyên môn tốt (thực sự có năng lực chuyên môn)

19

GV luôn thể hiện rõ sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy

20

GV thường xuyên lên lớp đúng giờ và thực hiện đúng lịch giảng dạy theo quy định

21

GV thể hiện sự thân thiện, cởi mở trong giao tiếp với người học

22

GV luôn thể hiện tính chuẩn mực trong tác phong nhà giáo

23

Tôi đã lĩnh hội được những kiến thức cơ bản của HP

24

Nhờ có GV này, tôi đã đạt được các kĩ năng thực hành có thể cần thiết cho tương lai

25

Thông qua hoạt động giảng dạy của GV, tôi càng đánh giá cao giá trị của HP này

III. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Cảm nhận chung của anh (chị) về chất lượng giảng dạy HP này:

Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất kém

2.Anh (chị) hãy cho biết những điểm tích cực trong hoạt động giảng dạy HP này (xin liệt kê 3 ý):

3. Anh (chị) hãy cho biết những điểm chưa tích cực trong hoạt động giảng dạy học HP này (xin liệt kê 3 ý):

4. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm cần cải thiện hoặc thay đổi trong hoạt động giảng dạy HP này của GV:

5. Theo anh (chị), để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy HP này thì Nhà trường cần làm những gì?

2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy số 2

PHIẾU THĂM DÒ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

Giáo viên __________________________ Lớp: ___________________

Học phần: _________________________________________________

Học kỳ: ____________________Năm học________________________

Bản câu hỏi này sẽ cung cấp các dữ liệu quan trọng để đánh giá việc giảng dạy. Phải trung thực, chính xác và công bằng. Phiếu đánh giá này là vô danh nên không cần phải ký tên.

Nếu bạn có nhận xét thêm về khóa học hay về GV hoặc cả 2, bạn có thể trao đổi với Trưởng, phó khoa. Họ biết rằng có thể sinh viên rất mong muốn được trao đổi trực tiếp hơn là thông qua phiếu đánh giá. Những nhận xét của bạn sẽ được bảo mật.

ĐÁNH GIÁ PHẦN A:

I. Đánh giá việc học tập:

1. Khối lượng kiến thức bạn đã học trên lớp.

(1) quá ít (2) dưới mức trung bình (3) trung bình (4) trên mức trung bình(5) rất nhiều.

2. Mức độ đóng góp, hỗ trợ của GV đối với việc học của bạn.

(1) quá ít (2) dưới mức trung bình (3) trung bình (4) trên mức trung bình(5) rất nhiều.

3. Khối lượng học phần này so với các học phần khác ở cùng trình độ, cùng số ĐVHT.

(1) quá ít (2) dưới mức trung bình (3) trung bình (4) trên mức trung bình(5) rất nhiều.

4. Khả năng đáp ứng của GV đối với các vấn đề của học phần.

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

5. Chất lượng của các tài liệu giảng dạy.

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

6. Mức độ tác dụng đối với học tập qua việc giải đáp bài tập, giải đáp thắc mắc …. của GV

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

7. Khả năng GV khuyến khích HS-SV tính độc lập suy nghĩ và nhận xét, phê bình

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

8. Khả năng GV kích thích sự quan tâm của HS-SV đối với chủ đề giảng dạy.

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

II. Tóm tắt về việc học:

9. Nói chung, hiệu quả giảng dạy của GV: (1) yếu kém (2) khá (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

10. Nói chung, học phần này (1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

III. Quản lý lớp

11. Tính công bằng trong việc cho điểm đánh giá HS – SV

(1) chưa bao giờ (2) ít khi (3) thỉnh thoảng (4) thường thường (5) luôn luôn.

12. Việc quản lý của GV đối với lớp học:

(1) yếu kém (2) trung bình (3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

Nếu có vấn đề về sự hiện diện vào giờ làm việc hay sự có mặt trên lớp, hoặc tính đúng giờ của GV, vui lòng ghi nhận xét cụ thể trong câu hỏi số 3 và số 4 ở mặt sau của phiếu này.

IV. Câu hỏi phụ: Tùy theo tình hình cụ thể Khoa sử dụng khoảng trống để đặt những câu hỏi liên quan đến thực hành, thí nghiệm hoặc những hoạt động khác

13. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

14. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

15 (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

16 (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

17. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

18. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

19. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

20. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

21. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

22. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

23. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

24. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

25. (1) yếu kém (2) trung bình(3) tốt (4) rất tốt (5) xuất sắc

…………………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ PHẦN B:

Vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

1. Ưu điểm cụ thể của học phần là gì?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Khuyết điểm cụ thể của học phần là gì?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. GV nên làm gì để nâng cao chất lượng giảng dạy?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Vui lòng giải thích rõ các mục tại sao bạn lại đánh giá rất cao hoặc rất thấp các nội dung đã được hỏi ở trang trước.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

5. Ý kiến chung của bạn đối với học phần này là gì?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm