Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất
100

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin về cơ sở vật chất… Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Lời dẫn khai giảng trường trung học phổ thông

Lời dẫn khai giảng trường trung học cơ sở

Đơn xin chuyển trường

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ….

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

1

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

1

Phòng học kiên cố

2

Phòng học bán kiên cố

3

Phòng học tạm

4

Phòng học nhờ

5

Số phòng học bộ môn

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

7

Bình quân lớp/phòng học

8

Bình quân học sinh/lớp

III

Số điểm trường

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

VI

Tổng diện tích các phòng

1

Diện tích phòng học (m2)

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

1.1

Khối lớp…

1.2

Khối lớp…

1.3

Khối lớp…

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

2.1

Khối lớp…

2.2

Khối lớp…

2.3

Khối lớp…

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

4

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

Cát xét

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

5

Thiết bị khác…

6

…..

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

Cát xét

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

Thiết bị khác…

..

……………

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

XIII

Khu ni trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

XVII

Kết nối internet

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

XIX

Tường rào xây

……….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, THPT

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm