Phổ biến Pháp luật

Mức tiền thưởng với công chức, viên chức, NLĐ thi đua xuất sắc

Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen, danh hiệu thi đua
68

Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen, danh hiệu thi đua

Được tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua là vinh dự to lớn, một phần thưởng đáng tự hào đối với mỗi cá nhân. Đi kèm với đó, cá nhân được tặng một khoản tiền nhất định. Sau đây là quy định về mức khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua, bằng khen theo quy định của nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, mức tiền thưởng với người được tặng Bằng khen, Giấy khen cũng như danh hiệu thi đua được tính theo mức lương cơ sở.

– Từ ngày 01/07/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

1. Mức thưởng cho người được tặng Giấy khen, Bằng khen

STT

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng đến 30/6/2019

Mức thưởng từ 1/7/2019

Bằng khen của Thủ tướng

3,5 lần lương cơ sở

4.865.000 đồng

5.215.000 đồng

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

1,0 lần lương cơ sở

1.390.000 đồng

1.490.000 đồng

Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Giấy khen của UBND cấp huyện

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15 lần lương cơ sở

208.500 đồng

223.500 đồng

2. Mức thưởng cho người được tặng danh hiệu thi đua

STT

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng đến 30/6/2019

Mức thưởng từ 1/7/2019

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5 lần lương cơ sở

6.255.000 đồng

6.705.000 đồng

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

3 lần lương cơ sở

4.170.000 đồng

4.470.000 đồng

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1 lần lương cơ sở

1.390.000 đồng

1.490.000 đồng

Lao động tiên tiến

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm