Phổ biến Pháp luật

Những giáo viên nào có thể bị thu quyết định tuyển dụng do thiếu chứng chỉ?

53

Những trường hợp giáo viên có thể bị thu hồi quyết định tuyển dụng

Trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Mới đây Bộ nội vụ đã có Hướng dẫn về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức viên chức. Theo đó các trường hợp công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng.

Trong Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức có ghi rõ:

“Đối với những trường hợp được tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017:

– Trường hợp đến ngày 24/3/2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì không thu hồi quyết định tuyển dụng.

– Trường hợp đến ngày 24/3/2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện, quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó”.

Thứ đến, phải dựa vào Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư ghi rõ:

Bộ Giáo dục trả lời về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên

“Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện.

– Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện.

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

– Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng”.

Như vậy có thể thấy chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Nội vụ rất rõ ràng với 2 nhóm đối tượng tuyển dụng trước 28/12/2017 và sau 28/12/2017.

Đối với nhóm từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước.

Chỉ trường hợp này mới phải đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020.

Thứ hai là những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn. Những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn phải thu hồi quyết định tuyển dụng, không được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm