Hóa học

Phân loại bài tập hóa học vô cơ theo từng dạng

868
Hóa học vô cơ được chia ra làm 9 dạng bài tập sau:

– Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa

– Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh

– Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối

– Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính

– Dạng 5: Bài tập về điện phân

– Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm

– Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại

– Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học

– Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm