Tin tuyển sinh

Phương án tuyển sinh 2017 trường Đại học Tôn Đức Thắng

165

Thí sinh có kết quả thi THPT QG 2017 theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển từng ngành do TDTU công bố.

Đại học Tôn Đức Thắng

Ký hiệu: DTT

1. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh theo 3 Phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do TDTU tổ chức.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập trong quá trình học ở bậc THPT.

(Thí sinh xem chi tiết trên website: tuyensinh.tdt.edu.vn)

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52210402 Thiết kế công nghiệp 20 10  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT
2 52210403 Thiết kế đồ họa 60 20  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT
3 52210404 Thiết kế thời trang 30 10  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT
4 52210405 Thiết kế nội thất 40 10  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 100 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
6 F52220201 Ngôn ngữ Anh
Chất lượng cao
80 20 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
7 N52220201 Ngôn ngữ Anh
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang)
30 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
8 B52220201 Ngôn ngữ Anh
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
9 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 60 20 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
10 52220204D Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) 75 25 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
11 52220343 Quản lý thể dục thể thao*
(CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)
75 25 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT Toán, NK TDTT1, NK TDTT2
12 52340301 Kế toán 110 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 F52340301 Kế toán
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
14 N52340301 Kế toán
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang)
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
15 B52340301 Kế toán
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
16 M52340301 Kế toán
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau)
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
17 52340120 Kinh doanh quốc tế 160 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
18 F52340120 Kinh doanh quốc tế
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
19 52340101 Quản trị kinh doanh
(Chuyên ngành Quản trị Marketing)
110 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
20 F52340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
21 N52340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang)
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
22 52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) 70 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
23 F52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
24 N52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang)
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
25 B52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
26 52340201 Tài chính – Ngân hàng 140 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
27 F52340201 Tài chính – Ngân hàng
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
28 52340408 Quan hệ lao động 70 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
29 52380101 Luật 80 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
30 F52380101 Luật
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
31 N52380101 Luật
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang)
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
32 B52380101 Luật
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
33 52310301 Xã hội học 60 20 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
34 52760101 Công tác xã hội 60 20 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
35 52220113 Việt Nam học
(Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)
60 20 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
36 52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)
(Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)
60 20 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
37 F52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)
Chất lượng cao
30 10 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
38 52850201 Bảo hộ lao động 90 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
39 52440301 Khoa học môi trường 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
40 F52440301 Khoa học môi trường
Chất lượng cao
30 10 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
41 M52440301 Khoa học môi trường
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau)
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
42 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
(Cấp thoát nước và môi trường nước)
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
43 52460112 Toán ứng dụng 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
44 52460201 Thống kê 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
45 52480101 Khoa học máy tính 90 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
46 F52480101 Khoa học máy tính
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
47 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 75 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
48 52480103 Kỹ thuật phần mềm 70 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
49 F52480103 Kỹ thuật phần mềm
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
50 B52480103 Kỹ thuật phần mềm
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
51 M52480103 Kỹ thuật phần mềm
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau)
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
52 52520301 Kỹ thuật hóa học 180 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Hóa học
53 52420201 Công nghệ sinh học 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh
54 F52420201 Công nghệ sinh học
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh
55 B52420201 Công nghệ sinh học
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh
56 52580102 Kiến trúc 90 30 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
57 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 75 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
58 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 115 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
59 F52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
60 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 100 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
61 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 160 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
62 F52520201 Kỹ thuật điện, điện tử
Chất lượng cao
90 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
63 M52520201 Kỹ thuật điện, điện tử
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau)
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
64 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 110 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
65 F52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Chất lượng cao
30 10 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
66 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 105 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
67 F52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Chất lượng cao
60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
68 M52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau)
15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
69 52720401 Dược học 65 15 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học

5.1. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA.

a. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia 2017 theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và đào tạo và ngưỡng điểm xét tuyển từng ngành do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) công bố.

b. Điểm xét tuyển là Tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên nếu có.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp có môn năng khiếu cần đăng ký và tham gia thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức. Ngoài xét tuyển từ kết quả thi môn năng khiếu tại TDTU, TDTU nhận kết quả thi môn năng khiếu năm 2017 từ các trường: Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao.

Các ngành Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Năng khiếu ≥ 5,00 (theo thang điểm 10).

Xem thông báo thi môn năng khiếu tại mục 2.7 và http://tuyensinh.tdt.edu.vn

c. Danh mục các ngành/mã ngành và tổ hợp xét tuyển theo Kết quả thi THPT : xem tại Bảng 1 phần 2.6.1

5.2.PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (ĐGNL) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

a. Điều kiện tham gia: Thí sinh có kết quả Điểm trung bình 03 Học kỳ (HK1,2 lớp 11 & HK1 lớp 12) đạt ≥ 6,50. Đồng thời đăng ký tham gia bài thi ĐGNL (thang điểm 30) do TDTU tổ chức. Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường công bố theo kết quả thi ĐGNL của Trường.

Với  ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

Đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành : Kiến trúc,Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất phải thi bổ sung môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT) do TDTU tổ chức. Và phải đạt điểm môn Vẽ HHMT ≥ 5,00

Xem thông báo thi môn năng khiếu tại mục 2.7 và http://tuyensinh.tdt.edu.vn

b.Tiêu chí xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) theo thang điểm 30 + điểm ưu tiên (nếu có).

Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

c. Danh mục các ngành/mã ngành xét tuyển theo Bài thi đánh giá năng lực : xem tại Bảng 1 phần 2.6.1

5.3. PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 đăng kí xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo 3 trường hợp như sau:

PT 3.1.Chính sách ưu tiên xét tuyển không giới hạn ngành

a. Đối tượng và điều kiện:

+ Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu  có ĐTB 3HK ≥ 7,00.

+ Thí sinh là học sinh trường THPT trọng điểm có ĐTB 3HK ≥ 7,50.

+ Thí sinh là học sinh trường THPT khác có ĐTB 3HK ≥ 8,00.

Với ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

(Danh sách trường trọng điểm và trường chuyên được công bố tại http://tuyensinh.tdt.edu.vn)

b. Tiêu chí xét tuyển: Điểm xét tuyển = ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp (theo từng nhóm đối tượng).

Đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành : Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất phải thi bổ sung môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT) và đạt môn Vẽ HHMT ≥ 6,50

c. Danh mục các ngành/mã ngành xét tuyển theo PT 3.1 : xem tại Bảng 1 phần 2.6.1

PT 3.2.Chính sách ưu tiên xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh,  Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung – Anh)

+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 45 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương còn thời hạn và có ĐTB 3HK ≥ 6,00.(Bảng phiên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Trường)

Với ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

+ Xét tuyển theo điểm chứng chỉ tiếng Anh từ cao xuống thấp.

+ Danh mục ngành/mã ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung – Anh) : xem tại bảng 1 mục 2.6.1

PT 3.3.Xét tuyển dựa trên điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển

a. Đối tượng:

Thí sinh không thuộc 2 đối tượng ở PT 3.1 và PT 3.2 có điểm trung bình môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (ĐTB Môn i) ≥ 6,50.

Với ĐTB Môn i = (ĐTBMôn i HK1 lớp 11 + ĐTBMôn i HK2 lớp 11 + ĐTBMôn i HK1 lớp 12)/3

b. Tiêu chí xét tuyển: Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Xét tuyển  theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp

Đối với ngành Toán ứng dụng, Thống kê phải có ĐTB môn Toán ≥ 7,00

Đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất phải thi bổ sung các môn năng khiếu và đạt môn Vẽ HHMT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10) ; ngành Quản lý thể dục thể thao theo tổ hợp T00 và T01 phải thi bổ sung môn Năng khiếu TDTT và phải đạt ≥ 6,50 (theo thang điểm 10)

Xem thông báo thi môn năng khiếu tại http://tuyensinh.tdt.edu.vn

 c. Danh mục các ngành/mã ngành xét tuyển theo PT 3.3 

Ví dụ: Thí sinh muốn đăng kí xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính – chất lượng cao theo PT3.3

Theo danh mục ngành ở Bảng 3, mã ngành Khoa học máy tính – chất lượng cao là F52480101. Thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý , Hóa). Như vậy, điều kiện xét tuyển là:

ĐTB môn Toán ≥ 6,50 với ĐTB môn Toán = (ĐTB môn Toán HK1 lớp 11+ ĐTB môn Toán HK2 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 12)/3

ĐTB môn Lý ≥ 6,50 với ĐTB môn Lý = (ĐTB môn Lý HK1 lớp 11+ ĐTB môn Lý HK2 lớp 11 + ĐTB môn Lý HK1 lớp 12)/3

ĐTB môn Hóa ≥ 6,50 với ĐTB môn Hóa = (ĐTB môn Hóa HK1 lớp 11+ ĐTB môn Hóa HK2 lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK1 lớp 12)/3

Điểm xét tuyển = ĐTB môn Toán  +  ĐTB môn Lý + ĐTB môn Hóa  + điểm ưu tiên (nếu có)

Theo Thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm