Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2017

115

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.

2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Có 2 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia; (2)  Xét tuyển thẳng vào Trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhận ĐKXT:

4.1. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia:

– Chỉ tiêu: 2.220

Mã ngành xét tuyển Các ngành đào tạo Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Các ngành đào tạo đại học
  Cơ sở đào tạo Hà Nội    
52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường bộ; Xây dựng Cầu hầm) 90
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng) 50
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển) 60
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Cầu đường bộ Việt – Anh; Cầu đường bộ Việt – Pháp) 50
52510102 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 130
52510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 170
52510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 100
52510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro) 90
52480104 Hệ thống thông tin 75
Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt – Anh) 25
52510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 80
52480102 Truyền thông và mạng máy tính 100
52340301 Kế toán 200
52580301 Kinh tế xây dựng 100
52340101 Quản trị kinh doanh 45
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt – Anh) 25
Quản trị Marketing 40
Quản trị Tài chính và Đầu tư 40
52340201 Tài chính doanh nghiệp 100
52840104 Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức) 75
Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức Việt – Anh) 25
Khai thác vận tải (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ; Quản lý, điều hành vận tải đường sắt) 50
52510204 Công nghệ kỹ thuật môi trường 50 1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh học

  Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc    
52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) 50 1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

 

52510102 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 30
52510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 40
52480104 Hệ thống thông tin 30
52340301 Kế toán 30
52580301 Kinh tế xây dựng 30
52510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 20
  Cơ sở đào tạo Thái Nguyên    
52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) 20 1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Ngữ văn,Toán,Tiếng Anh

Tổng chỉ tiêu dự kiến 2.220  

 

* Trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

– Điều kiện nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ GDĐT và căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

4.2. Xét tuyển không sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia

a. Xét tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Phúc

– Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

– Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

– Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành của Trường.

– Điều kiện nhận ĐKXT:

(1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

(2). Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia có môn thi phù hợp với ngành đăng ký học;

(3). Học sinh lọt vào vòng thi Tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức;

(4). Học sinh Giỏi 02 năm THPT và có Hạnh kiểm Tốt.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (4), lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

b. Xét tuyển thẳng dự bị du học Pháp tại cả 3 cơ sở đào tạo của Trường

– Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30

– Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT

– Điều kiện nhận ĐKXT:

(1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);

(2). Học sinh các Trường THPT chuyên Tiếng Pháp;

(3). Học sinh có kết quả TBCHT 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên và có Hạnh kiểm Tốt.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (3), xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến  khi đủ chỉ tiêu.

c.  Xét tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo Thái Nguyên

– Chỉ tiêu tuyển thẳng: 120

– Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

– Ngành xét tuyển:

Mã ngành xét tuyển Các ngành đào tạo Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả học tập THPT

52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) 20  

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh học

52510102 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 20
52340301 Kế toán 20
52580301 Kinh tế xây dựng 20
52480104 Hệ thống thông tin 20
52510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 20
Tổng chỉ tiêu dự kiến 120  

 

– Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh có điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học (Lớp 12) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm và điện thoại liên hệ:

☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm

100
%

Off

Chúc mừng!  bạn nhận được 1 tài khoản ZOOM us bản PRO 1 năm