Phổ biến Pháp luật

Sắp tới chỉ giáo viên chủ nhiệm mới phải dự giờ, thăm lớp?

41

Nhiều giáo viên sẽ không phải dự giờ

Khi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học có hiệu lực thì nhiều giáo viên sẽ không phải dự giờ nữa. Sau đây là nội dung chi tiết,mời các bạn cùng theo dõi.

Ngày 15/9/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay thế Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy chỉ còn hơn một tuần nữa Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

Tại sao có thông tin giáo viên không phải dự giờ thăm lớp?

Khoản 3 Điều 27 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT có ghi rõ: “Hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục

3. Đối với giáo viên:

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;

c) Sổ điểm cá nhân;

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).”

Như vậy khi Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT còn hiệu lực, giáo viên phải ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, minh chứng trong sổ sách quy định. Hay nói cách khác giáo viên phải dự giờ, thăm lớp.

Khoản 3 Điều 21, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: “Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Như vậy trong Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT không còn quy định giáo viên phải có Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp.(1)

Mặt khác tại điểm a Khoản 2 Điều Điều 29 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: “Quyền của giáo viên, nhân viên.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:

a.Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm”.

Điều này có nghĩa chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới được dự các giờ học hoạt động giáo dục khác của học sinh.(2)

Từ (1) và (2) rõ ràng giáo viên không phải … dự giờ thăm lớp nữa sau khi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực vào ngày 01/11/2020.

Mặt khác trong Luật Giáo dục 2019 cũng không có quy định giáo viên phải dự giờ, thăm lớp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm