Phổ biến Pháp luật

Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi

51

Quy định mới về cách tính lương hưu cho người về hưu sớm

Mới đây Bộ lao động thương binh xã hội vừa ban hành Thông tư số 06 2021 BLĐTBXH về chế độ bảo hiểm bắt buộc. 

Theo đó Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sẽ sửa đổi bổ sung một số quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc được quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Một trong những quy định được thay đổi tại Thông tư 06 là quy định về cách tính lương hưu đối với người về hưu sớm. Đây là vấn đề được nhiều lao động quan tâm Hoatieu xin chia sẻ cụ thể trong nội dung sau đây:

Một trong những thay đổi tại Thông tư 06 chính là điều chỉnh cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể:

– Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

Trước đây: Trường hợp có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

– Từ 01/01/2021, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Trước đây: Chưa có hướng dẫn.

Cũng liên quan đến cách tính lương hưu, Thông tư 06 bổ sung 02 quy định mới như sau:

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng BHXH bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

– Việc xác định số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm