Phổ biến Pháp luật

Toàn văn 10 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 9

41

10 Luật mới vừa được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 9

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 – 19/6/2020 đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết. Thiquocgia.vn đã cập nhật toàn văn 10 Luật vừa được thông qua dưới đây.

Tên

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Văn bản luật hiện hành

1. Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp

56/2020/QH14

10/6/2020

01/01/2021

Luật giám định tư pháp 2012

2. Luật Thanh niên

57/2020/QH14

16/6/2020

01/01/2021

Luật Thanh Niên số 53/2005/QH11

3. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

58/2020/QH14

16/6/2020

01/01/2021

Luật hòa giải ở cơ sở 35/2013/QH13

4. Luật Doanh nghiệp

59/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

5. Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

60/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13

Luật Đê điều số 79/2006/QH11

6. Luật Đầu tư

61/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

7. Luật sửa đổi Luật Xây dựng

62/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

Luật xây dựng  số 50/2014/QH13

8. Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

63/2020/QH14

18/6/2020

01/01/2021

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2018 số 80/2015/QH13

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

64/2020/QH14

18/6/2020

01/01/2021

10. Luật sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

65/2020/QH14

19/6/2020

01/01/2021

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm