Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử tài liệu tuyển tập 53 câu hỏi bài tập trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất - nhỏ nhất ( có đáp án) giúp các bạn sĩ tử dễ dàng ôn tập, tổng hợp kiến thức.

Hãy cùng tham khảo và thử sức ngay với các câu hỏi sau nhé!