Phổ biến Pháp luật

100% công chức, viên chức Hà Nội phải cài VssID trước 31/3/2021

61

Yêu cầu công chức, viên chức TP Hà Nội phải cài đặt ứng dụng VssID

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 776/UBND-KGVX yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động.

Cụ thể, để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao các quận, huyện, thị xã, Bưu điện Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm