Phổ biến Pháp luật

7 trường hợp được sinh con thứ 3

95

Dự kiến quy định mới về sinh con thứ 3

Mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh con thứ 3 trong 7 trường hợp? Đây là một phương án đề xuất đáng chú ý của Bộ Y tế tại dự thảo lần 3 Luật Dân số được đăng tải lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Được BHYT trả chi phí kế hoạch hóa gia đình

Hiện nay, các chi phí khi sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật BHYT 2008 sửa đổi 2014.

Bộ Y tế dự kiến đối với trường hợp nam, nữ đã sinh đủ 02 con có thẻ BHYT khi thực hiện kỹ thuật y tế để kế hoạch hóa gia đình sẽ được BHYT chi trả chi phí này.

Đây là đề xuất hoàn toàn mới so với quy định hiện hành nhằm góp phần thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Chỉ sinh con thứ 3 trong 7 trường hợp

Mỗi cặp vợ chồng nói chung và mỗi cá nhân nói riêng đều có quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Cụ thể, tại phương án 02, Bộ Y tế đề xuất, mỗi cặp vợ chồng nên sinh 01 hoặc 02 con, trừ trường hợp sau đây:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ 03, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 03 con trở lên;

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ 02 mà sinh hai con trở lên;

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ 03 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ 03, nếu đã có 02 con đẻ nhưng 01 hoặc cả 02 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

– Sinh 01 con hoặc 02 con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

– Sinh 01 hoặc 02 con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ), trừ trường hợp hai người đã từng có 02 con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh 01 hoặc 02 con trở lên trong cùng một lần sinh.

Tuy đây không phải là đề xuất mới, vấn đề này hiện được quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP. Nhưng đây là lần đầu tiên được đưa vào Luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm