Biểu mẫuThủ tục hành chính

Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương theo hình thức rút dự toán

Biểu mẫu nghị định 11/2020
52

Biểu mẫu nghị định 11/2020

Mẫu 04SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương theo hình thức rút dự toán được Chính phủ ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Sau đây là chi tiết nội dung mẫu biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá, mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán

Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán

ĐƠN VỊ (hoặc CHỦ ĐẦU TƯ) ………………. MÃ ĐVSDNS:

MÃ CHƯƠNG:……

MÃ KBNN GIAO DỊCH:………..

Mẫu số 20f

Ký hiệu: 04SDKP/ĐVDT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NĂM… CHUYỂN SANG NĂM …………

Đơn vị tính: Đồng

STT

Đơn vị

Tính chất nguồn kinh phí (1)

Loại,

Khoản

Dự toán năm được chi

Dự toán đã sử dụng đến 31/01

năm sau

Dự toán bị hủy

Số dư tại thòi điểm 31/01 được chuyển sang năm sau

Tổng số

Dự toán năm

trước chuyển sang (2)

Dự toán giao đầu năm

Dự toán điều chỉnh (3)

Số dư dự toán

Số dư tạm ứng

1

2

3

4

5=6+7+8

6

7

8

9

10

11=5-9

12

1

CHI THƯỜNG XUYÊN(4)

a)

– Kinh phí được giao tự chủ

b)

– Kinh phí đươc bồ sung sau ngày 30 tháng 9 năm…………………………………….

….

2

Kinh phí chương trình MTQG và Chương trình mục tiêu (chi tết từng chương trình)

3

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(5)

1

Dự án A

2

…….

Ghi chú: Mẫu biểu sử dụng cho cả chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển.

(1) Do Kho bạc Nhà nước thực hiện.

(2) Dự toán năm trước chuyển sang, gồm: số dư dự toán và số dư tạm ứng năm trước được chuyển sang năm sau.

(3) Dự toán điều chỉnh là hiệu số giữa số bổ sung với số giảm dự toán trong năm; nếu dương thì ghi dấu cộng (+), nếu âm thì ghi dấu trừ (-).

(4) Chi tiết theo từng nội dung được phép chuyển nguồn sang năm sao theo quy định của Luật NSNN và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

(5) Đối với chi đầu tư phát triển, số dư tạm ứng (chưa thanh toán) theo chế độ, được chuyển sang năm sau (không phải xét chuyển).

Ngày … tháng … năm….

KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

(Ghi rõ tổng số tiền ở cột số 5,9,10,11)

Ngày … tháng … năm….

Thủ trưởng đơn vị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm