Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo kết quả khắc phục

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục về an toàn thực phẩm
40
Nội dung bài viết

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục về an toàn thực phẩm

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa danh, ngày….tháng….năm ….

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) …………………..

1. Thông tin chung:

2. Tên Cơ sở: …………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ Cơ sở: ………………………………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại: ……….…………..Fax: ……………..Email: ……………………………………..

Tóm tắt kết quả khắc phục:

TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày…tháng…. năm …. của ……..

Nguyên nhân sai lỗi

Biện pháp khắc phục

Kết quả

1

2

3

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm