Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Báo cáo thành tích trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện cơ quan văn hóa
22

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện cơ quan văn hóa

Báo cáo kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa báo cáo kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” là gì?

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu báo cáo thành tích trường đạt chuẩn văn hóa. Đây là mẫu báo cáo nêu lên những thành tích mà nhà trường đạt được từ đó đề nghị công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn văn hóa. Mời các bạn tham khảo.

2. Báo cáo kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” số 1

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA

NĂM ………..

I- Đặc điểm, tình hình:

1. Tình hình chung:

– Tổng số cán bộ GV hiện tại của đơn vị (biên chế): 26; Nữ: 22

Trong đó: CBQL: 02; Nữ: 1

Giáo viên: 25; Nữ: 21

Nhân viên: 01; Nữ: 01

– Tổng số Đảng viên: 22; Nữ: 18

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 19; CĐ: 07

*Trường gồm các tổ chức đoàn thể:

+ Chi Bộ gồm 22 đảng viên (B/chế 20; hưu 1; Hợp đồng 1), trong đó chính thức 21 dự bị 01.

+ Công Đoàn trường gồm 26 Đoàn viên – Nữ 22.

+ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Gồm 12 chi Đội và 397 Đội viên.

+ Chi Hội Chữ thập đỏ: CB- Giáo viên 26 Hội viên, Học sinh có 397 hội viên.

2. Thuận lợi:

– Hoạt động Công đoàn của đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của chi bộ nhà trường, của Công đoàn ngành cấp trên.

– BCH bao gồm những đồng chí có nhiều tâm huyết với nhiệm vụ được giao, được Đoàn viên tín nhiệm,

– Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa có uy tín tích cực chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

– Đa số đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức viên chức trong đơn vị có ý thức tốt, chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn có tinh thần và ý thức xây dựng cơ quan văn hóa.

3. Khó khăn:

– Có đoàn viên sức khỏe yếu ( Đồng chí Hoàng Quốc Dụ: phải chạy thận nhân tạo: 10 năm liền), cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn: chưa có phòng học bộ môn đạt chuẩn, chưa có sân chơi bãi tập. Công trình đang thi công nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động dạy và học.

– Các đồng chí trong BGH, Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa đảm nhận thêm các công tác kiêm nhiệm khác nên có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện kế hoạch đề ra ở đơn vị.

II. Những kết quả, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa trong năm ………..:

1. Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Ban chỉ đạo đã phối hợp với nhà trường, Công đoàn trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động trong ngành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

– Nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong suốt những năm qua không có trường hợp nào vi phạm. Đội ngũ CBGV, NV đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều đồng chí có ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên.

– Chất lượng đội ngũ

Năm học

TS CBGV

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

CSTĐ

GVGT

GVGH

……….

……….. 

– Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức; cán bộ giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn biến động về giá cả thị trường, thường xuyên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm.

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34 của BTV Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; tham gia học Đại học nâng cao trình độ đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và 19 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. 100% CBGV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tại Sở giáo dục và Phòng Giáo dục- Đào tạo.

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kĩ thuật, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kết quả, kinh nghiệm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong 2 năm qua có 19 đề tài SK được Hội đồng nghiệm thu của nhà trường tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng có hiệu quả ở đơn vị.

– Công tác thi đua:

+ Thường xuyên tăng cường phối hợp với nhà trường phát động và tổ chức thực hiện các đợt thi đua, gắn liền nội dung thi đua với công tác dạy – học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phong trào thi đua “ Hai tốt ” chào mừng các ngày lễ lớn trong các năm học được tổ chức thường xuyên và được 100% CBGV, HS trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia, đạt kết quả cao.

+ Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở được giữ vững mức độ 3.

+Kết quả xếp loai hạnh kiểm của học sinh như sau:

Năm học

Tốt

Khá

TB

Yếu

+ Kết quả xếp loai học lực:

Năm học

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

+ Kết quả xét TNTHCS:

Năm học

Tỷ lệ đỗ

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Học sinh giỏi văn hóa

Năm học

Xếp loại đội tuyển

Số lượng học sinh giỏi

Khối 6,7,8

Khối 9

Toàn Trường

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Tỷ lệ đỗ vào các trường THPT công lập 100% (xếp thứ nhất huyện), chất lượng thi vào THPT của trường xếp thứ 8/30 trường trong huyện; (Đặc biệt đã có 3 học sinh đỗ THPT chuyên của tỉnh).

Trường tự đánh giá: Đạt 32/40điểm.

2. Tiêu chuẩn 2: Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

– Chi Bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội… được đông đảo GV và HS tích cực thực hiện. Vận động CB,GV,CNV và HS tham gia bảo vệ thiên nhiên và các công trình phúc lợi… Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng một xã hội phát triển. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không sử dụng bia rượu trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng thực hiện tốt luật giao thông trong suốt những năm qua không có CBGV nào vi phạm.

– Trong đơn vị luôn xây dựng phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, Thể dục, Thể thao trong đơn vị tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi sau các buổi lao động, giảng dạy căng thẳng.

– 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.

– Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ 1 lần/ tháng.

– Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào mùng 3 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

– Ban chỉ đạo đã tư vấn tham mưu với Chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo xây dựng trường, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 – 2025.

Trường tự đánh giá: Đạt 29/30điểm.

3. Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội… được đông đảo GV tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi… Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.

– Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục & Đào tạo

– Trong những năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

– Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động nhân đạo từ thiện Công đoàn trường …………. đã vận động CBGV tham gia tích cực nhiệt tình. Ủng hộ quỹ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 5.780.000đ, Ủng hộ quỹ vì người nghèo số tiền là: 5.338..000đ, Quỹ thiên tai: 5.338..000đ, GV ủng hộ địa phương xây dựng cơ sở vật chất: 7.800.000đ, Nhà trường ủng hộ xóm làm đường điện an ninh: 1.500.000đ, ủng hộ mái ấm công đoàn: 780.000đ, toàn liên đội mua 794 gói tăm nhân đạo ủng hộ người mù trị giá 1.980.000đ. Em Nguyễn Thị Huyền lớp 6C không may bị bị tai nạn thực hiện đạo lý “ Lá lành đùm lá rách”: CBGV và học sinh trong trường ủng hộ em Huyền số tiền: 5.125.000đ.

– Xây dựng Phong trào “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB,GV,CNV trong đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, toàn đơn vị không có CBGV sinh con thứ 3, 100% CBGV đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Trường tự đánh giá: Đạt 29/30điểm.

Tổng điểm: 90/100 điểm.

4. Các hình thức được khen.

a. Danh hiệu thi đua.

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2018-………..

Tập thể LĐTT

Quyết định số: 3558 /QĐ- UBND ngày 17/7/……….. của UBND huyện Vũ Thư

b. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Giấy khen

Quyết định số: 3558 /QĐ- UBND ngày 17/7/……….. của UBND huyện Vũ Thư

Giấy khen

Thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế học sinh

Quyết định số: 1496 /QĐ- BHXH ngày 20/8/……….. của BHXH TỈNH Thái Bình

5. Đánh giá chung.

– Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm ……….., trường …………. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho tập thể CBGV- NV. Giáo dục cho tập thể CBGV- NV ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ và quyền lợi đối với cá nhân, tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học của đơn vị.

– Thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của của Đảng, Chính quyền địa phư­ơng; của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vũ Thư và công đoàn cấp trên. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhà trường; công đoàn thường xuyên tham mưu đề xuất các hoạt động của mình, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng bộ trong các hoạt động phong trào.

– Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời và đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan.

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đoàn viên, quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua. Mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi ở các đơn vị bạn; đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức sinh hoạt công đoàn theo hướng tích cực, thiết thực.

– Đội ngũ cán bộ công đoàn có tâm huyết, nhiệt tình, có đủ năng lực trình độ và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

III. Phương hướng phấn đấu của đơn vị:

1. Phương hướng chung.

– Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết

– Cùng với chuyên môn đồng cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo, chống học sinh ngồi nhầm lớp”. Biến các cuộc vận động thành hành động thiết thực của mỗi cán bộ, đoàn viên, đẩy mạnh công tác khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất cách mạng và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Xã hội hóa giáo dục”; “Dân chủ hóa trường học”; “Dân số- KHHGĐ”; “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”; các phong trào thi đua “Hai tốt”; “Hai giỏi” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để xây dựng nề nếp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

– Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường tham gia quản lý chuyên môn, quản lý đơn vị và các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

– Tăng cường các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mở rộng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chống và loại trừ các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

– Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, giữ vững nề nếp sinh hoạt công đoàn; tiếp tục tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Thực hiện tốt các chương trình hoạt động của ban vận động :

– Tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”:

– Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT

– Tổ chức tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành:

– Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa

– Thực hiện nghiêm túc 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa.

– Tranh thủ sự ủng hộ trong công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng và của địa phương, sự quan tâm của ban chỉ đạo cấp huyện.

– Tăng cường công tác phối hợp với BGH, với các đoàn thể khác trong đơn vị.

– Xây dựng, tổ chức, triển khai và kết hợp tốt các hoạt động Công đoàn cùng phong trào cán bộ công chức – người lao động đến từng đoàn viên.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác.

– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng chính xác, khách quan công bằng và phải có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua.

Trên đây là toàn bộ bản báo cáo thành tích trong phong trào xây dựng cơ quan văn hóa của trường …………. trong năm ……….. đã được thông qua các thành viên ban chỉ đạo, nay kính trình Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan Văn hóa huyện Vũ Thư xét công nhận đơn vị văn hoá năm ……….. cho đơn vị trường …………..

Nơi nhận:

– BCĐXDCQVH huyện( để BC)

– Lưu VT, trang website

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG XDCQVH

TRƯỜNG………..

3. Báo cáo kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…
TRƯỜNG …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–
Số: ……… ………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU
TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM HỌC……

Kính gửi

– BCĐ Phong trào TDĐK xây dựng đời sống văn hóa huyện…..;

– Liên đoàn Lao động huyện…………………

Căn cứ Kế hoạch số …, ngày … của UBND huyện……………….. về việc triển khai thực hiện xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Căn cứ Công văn số …, ngày … của Liên đoàn Lao động huyện……………….. về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm …;

Trường Tiểu học………………….. báo cáo thành tích xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa năm học … như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức

+ Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên….người, nữ…..người. Trong đó: Cán bộ quản lý:….người; giáo viên:…..người; nhân viên:…..người; Biên chế……người; hợp đồng…. và HĐ khác:….người.

+ Trình độ giáo viên đạt chuẩn: ……….giáo viên, tỉ lệ …….%

+ Trình độ Tin học: Trình độ A:……người, tỉ lệ…..%; trình độ B:…..người, tỉ lệ…..%; Đại học:…..người, tỉ lệ…..%.

+ Trình độ Anh văn: Trình độ A:……người, tỉ lệ…..%; trình độ B:…..người, tỉ lệ…..%; Đại học:…..người, tỉ lệ…..%.

+ Trong năm học có………đồng chí tham gia lớp học nâng chuẩn từ Cao đẳng sư phạm lên Đại học.

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi

– Được sự quan tâm và chỉ đạo một cách thường xuyên, liên tục của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện……………….., của Đảng ủy, UBND xã …………………

– Lãnh đạo trường và đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng và chất lượng, đồng thời đã có nhận thức đúng về nhiệm vụ năm học, có ý thức về trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Được sự đồng tình, hưởng ứng của các ban ngành, đoàn thể của xã và toàn thể phụ huynh học sinh trong việc phối hợp xây dựng môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp, an toàn, thân thiện.

– Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu trên các mặt giáo dục.

– Học sinh có truyền thống hiếu học, động cơ học tập tốt. Đa số các em đều có ý thức trong học tập, ngoan ngoãn, có tỉ lệ chuyên cần cao trong năm học.

2. Khó khăn

– Trường có nhiều điểm trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy thường xuyên được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

– Xã ……………….. nằm ở khu vực miền núi, đa số dân sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, đời sống còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục của xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 TIÊU CHUẨN CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

1. Tiêu chuẩn 1:Hoàn thành tốt nhiệm vụ

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm

Trong những năm qua, nhà trường đã thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua dành cho cán bộ viên chức và học sinh. Theo đó, nhà trường đã xây dựng Quy chế thi đua trong nhà trường. Trong mỗi năm đều tổ chức 2 đợt thi đua. Cuối mỗi đợt thi đua đều có sơ kết và cuối năm tổ chức tổng kết công tác thi đua theo quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường. Kết quả thi đua là cơ sở để nhà trường đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể trong nhà trường một cách khách quan, chính xác.

– Nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đó là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Dân số kế hoạch hoá gia đình”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua: “Hai tốt”; “ Hai giỏi”, phong trào “Xây dựng nhà giáo văn hóa”, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

– Chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên, không còn hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.

b) Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

– 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức, trong năm đã có 1 đồng chí đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị 02 đồng chí đang theo học lớp trung cấp chính trị; tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; trong năm học có 4 đồng chí tham gia lớp học nâng chuẩn từ Cao đẳng sư phạm lên Đại học.

Đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Trong đó có……% CBQL và GV đứng lớp trên chuẩn. 100% CBQL,GV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

– 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua học tập đã có những chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mọi cán bộ, giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại nhà trường được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Đội ngũ CBGV, NV đều nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

– Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được đẩy mạnh, Xã Cồn Thoi đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I. Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.

c) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn

Trong năm đã có….sáng kiến được đánh giá xếp loại, trong đó xếp loại A:…., xếp loại B: ….và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao và đề nghị HĐKH cấp huyện xét công nhận 8 Sáng kiến; HĐKH tỉnh xét công nhận 3 sáng kiến

Qua phong trào viết và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đã tạo một bước nhảy vọt trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin cho học sinh; xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

d) Kết quả thi đua

Năm học………..

Năm học………

– Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1

– Giữ vững tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT

– Thực hiện chương trình nội dung, kế hoạch dạy học

– Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

– Phong trào viết và áp dụng SKKN

– Giáo viên giỏi cấp trường

– Giáo viên giỏi cấp huyện

– Sử dụng và bảo quản ĐDDH

– Phong trào tự làm ĐDDH

– Xây dựng Thư viện chuẩn

– Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

– Cuộc thi “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn”

– Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Hội khỏe phù đổng cấp huyện

– Phong trào Rèn chữ – Giữ vở

Các phong trào của học sinh

Phong trào

Năm học ….……..

Năm học ….…….

Thi giải toán trên internet cấp huyện

Thi Vở sạch – chữ đẹp, bộ vở đẹp cấp huyện

Thi Vở sạch – chữ đẹp, bộ vở đẹp cấp Tỉnh

Thi Tin học trẻ cấp huyện

Thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

Thi IOE cấp huyện

Kết quả xếp loại tổ chức Công đoàn trong 02 năm:

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

– Kết quả xếp loại tổ chức Đoàn Thanh niên trong 02 năm:

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

+ Năm …..: Vững mạnh xuất sắc

Năm học

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

….………

Tập thể Lao động xuất sắc

….………

Tập thể Lao động xuất sắc

….………

– Tập thể Lao động tiên tiến

– Tập thể Lao động xuất sắc

2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

– 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm luật giao thông.

– Thực hiện tốt nề nếp nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp. Nội bộ nhà trường đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ ít nhất 4 lần/tháng vào thứ bảy hàng tuần quy định như sau:

– Duy trì có nề nếp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần sau giờ chào cờ. Thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 30 hàng tháng. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý và kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc theo Chỉ thị…………. của Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ th……….. của Chủ tịch UBND huyện. Nhìn chung không có CB, GV, NV&HS vi phạm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường trang phục gọn gàng, lịch sự. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương. Cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp: có sân chơi, bãi tập cho học sinh, có cây xanh bóng mát.

3. Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB, GV, NV trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV, NV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Chi bộ trường đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động mọi người cùng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội… được đông đảo GV và HS tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,NV và HS tham gia bảo vệ môi trường và các công trình phúc lợi… Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng xã hội phát triển.

– Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, nhà trường tổ chức việc tuyển sinh; dạy và học theo đúng phân phối chương trình, Hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục & Đào tạo, không dạy thêm học thêm sai quy định.

– Trong các năm qua, nhà trường quản lý chuyên môn theo đúng hướng dẫn, 100% giáo viên ký duyệt bài soạn trước 1 tuần, lên lớp có đủ hồ sơ sổ sách; hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học sạch đẹp; không có đồng chí nào vi phạm pháp luật phải xử lí kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự được duy trì; không có biểu hiện đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

– Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Với những thành tích đạt được như trên, Trường Tiểu học………………….. đề nghị BCĐ Phong trào TDĐK xây dựng ĐSVH huyện………………..; Liên đoàn Lao động huyện……………….. xét và công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm…../.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, CĐCS.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm