Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức
32

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức

Bản in

Mẫu số 01 Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ là biểu mẫu báo cáo về tình hình, hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức. Nội dung mẫu báo cáo bao gồm chi tiết các nội dung đo đạc và bản đồ đã thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu báo cáo và tải về sử dụng.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BC-….

………, ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Năm ……………

Kính gửi: …………………………………

I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:…………………… Email:…………………………………………

3. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: ……………Ngày cấp:…………………………

II. Các nội dung đo đạc và bản đồ đã thực hiện

STT

Nội dung đo đạc và bản đồ

Chủ đầu tư

Giá trị (triệu đồng)

III. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ

STT

Chuyên ngành

Tổng số

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng/ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

IV. Năng lực thiết bị, công nghệ

STT

Tên thiết bị, công nghệ

Số lượng

Tình trạng thiết bị

V. Khó khăn vướng mắc, kiến nghị

…………………………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm