Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc tại thực địa

Mẫu biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc
27

Mẫu biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc

Bản in

Mẫu biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc tại thực địa

Biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc tại thực địa là biểu mẫu biên bản bàn giao được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hiện trạng mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại thực địa

Hôm nay, ngày……tháng………năm………, tại………………… (xã/phường/thị trấn) …………………(thành phố/quận/huyện) ………………… (tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Chủ đầu tư (Bên giao) ………………………………………………………………………………………

– Đại diện chủ đầu tư:……………………… Chức vụ:……………………………………………..

– Đại diện đơn vị thi công: ………………… Chức vụ……………………………………………….

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn (Bên nhận): ……………………………………………..

Đại diện là ông/bà:…………………… Chức vụ:……………………………………………………..

Người chứng kiến:

Tên chủ sử dụng đất (1):……… Số CMND/căn cước công dân……………………………….

Tên chủ sử dụng đất (2):……… Số CMND/căn cước công dân……………………………….

Đã tiến hành bàn giao hiện trạng mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại thực địa cho Ủy ban nhân xã/phường/thị trấn…… với sự có mặt của chủ sử dụng đất có liên quan, cụ thể như sau.

Số hiệu mốc đo đạc…………………………………………………………………………………………

Vị trí mốc đo đạc được đặt tại………………… liên quan đến các thửa đất số…………… thuộc tờ bản đồ địa chính số………… thuộc quyền sử dụng đất của các ông/bà(1), (2)…………………………………………………………………

Sơ đồ vị trí mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc (lập theo Mẫu số 04 kèm theo Nghị định này).

Ủy ban nhân dân xã……… có trách nhiệm công khai vị trí mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc để các tổ chức, cá nhân biết để bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được đọc cho mọi người tham dự cùng nghe và được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau; 01 bản giao cho Ủy ban nhân dân xã………; mỗi chủ sử dụng đất có liên quan giữ 01 bản; chủ đầu tư giữ 03 bản.

BÊN GIAO
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN
CHỦ TỊCH UBND XÃ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký, họ tên)

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký, họ tên)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm