Phổ biến Pháp luật

Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 424/QĐ-VKSTC năm 2020
56

Quyết định 424/QĐ-VKSTC năm 2020

Quyết định 424/QĐ-VKSTC 2020

Ngày 25/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 424/QĐ-VKSTC Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm 06 bảng.

Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành kiểm sát

– Bảng 1: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

– Bảng 2: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

– Bảng 3: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Bảng 4: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Bảng 5: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Bảng 6: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem chi tiết nội dung tiêu chí tại Quyết định 424/QĐ-VKSTC tại file .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm