Phổ biến Pháp luật

Bỏ tính điểm trung bình cộng các môn học bậc THCS, THPT

53

Quy định mới về tính điểm trung bình cộng môn học

Mới đây Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT từ năm học 2021-2022. Theo đó một trong những quy định mới về đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT là bỏ tính điểm trung bình cộng các môn học.

Cụ thể, Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì với các môn học được đánh giá bằng điểm số thì chỉ tính điểm trung bình môn học chứ không tính điểm trung bình cộng đối với tất cả các môn học như trước.

Theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, học sinh sẽ được xếp loại học lực học kỳ, cả năm căn cứ theo điểm trung bình các môn học, trong đó điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ, cả năm của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 9 của Thông tư về kết quả học tập trong từng học kỳ, cả năm học được xác định như sau:

– Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk): Được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì;

– Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn): Được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học.

Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Trong đó:

– Mức Tốt:

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên (có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên).

– Mức Khá:

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên (có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên).

– Mức Đạt:

+ Có nhiều nhất 01 môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.

– Có ít nhất 06 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

– Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Như vậy, với sự thay đổi này, bảng điểm của học sinh sẽ không còn dòng “điểm trung bình tất cả môn”, thay vào đó nhà trường sẽ đánh giá thông qua điểm trung bình của mỗi môn học ở mỗi học kỳ và cả năm học.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2021, quy định trên sẽ được áp dụng ngay từ năm học 2021 – 2022 đối với học sinh lớp 06.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm