Phổ biến Pháp luật

Các loại sổ sách giáo viên phải làm năm 2021

42

Theo Điều lệ Trường tiểu học (kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), Điều lệ Trường trung học (kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT), quy định về các loại hồ sơ sổ sách mà giáo viên phải làm có một số điểm mới.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các giáo viên cần phải nắm rõ các quy định mới về các loại sổ sách của giáo viên trong năm 2021. Vừa qua Bộ giáo dục đã ban hành 2 Thông tư mới là Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường THCS và THPT. Theo đó tại các Thông tư này đã có những quy định mới về sổ sách giáo viên. Sau đây là chi tiết các loại sổ sách của giáo viên tiểu học cũng như giáo viên THCS, THPT mới nhất Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn.

Các loại sổ sách của giáo viên tiểu học

Theo Điều lệ Trường tiểu học (có hiệu lực từ ngày 20/10/2020), hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên tiểu học bao gồm:

– Kế hoạch bài dạy.

Quy định này nhằm phù hợp với quyền được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục;…

Hiện nay là giáo án (bài soạn).

– Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Hiện nay là Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

– Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Việc thay giáo án bằng kế hoạch bài dạy được cho là phù hợp với quyền được tự chủ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên tiểu học.

Cũng theo Điều lệ mới, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

Sổ sách của giáo viên cấp 2, cấp 3

Theo Điều 21 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên cấp 2, cấp 3 phải có các loại sổ sách sau:

– Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

– Kế hoạch bài dạy (giáo án).

– Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Đối với tổ chuyên môn:

– Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

– Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

So với quy định trước đây tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp đã được thay thế bằng kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

Bên cạnh đó, Sổ điểm cá nhân của giáo viên được thay thế bằng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Theo đó, giáo viên sẽ không chỉ lưu trữ điểm số mà còn theo dõi, ghi chép quá trình học tập, cho nhận xét và đánh giá sự tiến bộ của học sinh tại sổ này.Ngoài ra, cũng tương tự như việc quản lý hồ sơ của giáo viên tiểu học, theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ, dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm