Phổ biến Pháp luật

Chỉ thị 79/CT-BGDĐT 2021 biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 trong trường học

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19
59

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19

Chỉ thị 79 của BGDĐT về phòng chống Covid19

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 79/CT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 20201

CHỈ THỊ

Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

_______

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu:

1. Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

a) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

c) Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,…; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định.

d) Thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID” theo yêu cầu tại Công van số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ GDĐT.

đ) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

g) Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế địa phương theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

h) Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.

2. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT

a) Vụ Giáo dục Thể chất chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT và bộ, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, triền khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Đại học chủ trì, hướng dẫn việc điều chỉnh kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá định kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GDĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và người học ở các cơ sở giáo dục trong cả nước và các đơn vị liên quan để tổ chức quán triệt và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

– BCĐ Quốc gia PC COVID-19 (để b/c);

– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Văn phòng Quốc hội (để b/c);

– UB VHGDTNTNND của Quốc hội (để b/c);

– Bộ Y tế (đế p/h);

– UBND các tỉnh, thành phố (để p/h c/đ);

– Các Thứ trưởng (để t/h);

– Các Thành viên BCĐ PC COVID-19 Bộ GDĐT (để t/h);

– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để t/h);

– Các sở GDDT (để t/h);

– Các cơ sở GDĐH, trường CĐ, TC sư phạm (để t/h);

– Website Bộ GDĐT;

– Lưu: VT, Vụ GDTC.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ

Nội dung Chỉ thị chi tiết trong file pdf đính kèm./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Thiquocgia.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm