Bài tập trắc nghiệm Tích phân được biên soạn và tổng hợp bởi  Nguyễn Bảo Vương, tài liệu ôn tập và giảng dạy dành cho học sinh khá giỏi. Với tài liệu này sẽ giúp các em nắm chắc và tư duy giải tốt hơn với những bài tập đa dạng, các em có thể ôn luyện nắm chắc kiến thức phần tích phân. để tải tài liệu các bạn chọn link dưới đây: