Phổ biến Pháp luật

Chương trình bồi dưỡng kiến thức An ninh quốc phòng 2021

56

Nội dung bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng 2021

Khung bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng 2021 – Đây là nội dung tại Thông tư 172/2020/TT-BQP về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN).

Theo đó, khối lượng kiến thức trong chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng như sau:

– Đối tượng 1: 200 tiết, tương đương 25 ngày làm việc (hiện hành là 176 tiết);

– Đối tượng 2: 120 tiết, tương đương 15 ngày làm việc;

– Đối tượng 3 và tương đương đối tượng 3: 96 tiết, tương đương 12 ngày làm việc;

– Đối tượng 4 và tương đương đối tượng 4: 32 tiết, tương đương 4 ngày làm việc.

Các đối tượng 1, 2, 3, 4 và tương đương đối tượng 3, 4 được quy định cụ thể tại Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014.

Ngoài ra, Thông tư 172 còn quy định về chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư như:

– Chức sắc, chức việc tôn giáo; nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật;

– Già làng, trưởng họ tộc.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 172/2020/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 16/02/2021) và thay thế Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm