Học tậpTài liệu

Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3?

Các số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3
70

Các số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3

Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3? Số số hạng chia hết cho 3 trong khoảng từ 100 đến 200. Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải cho bài toán này

1. Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3?

Trong dãy từ 100 đến 200 thì:

Số nguyên nhỏ nhất chia hết cho 3 là: 102

Số nguyên lớn nhất chia hết cho 3 là: 198

2 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3 cách nhau 3 đơn vị

=> Từ 100 đến 200 có số số nguyên chia hết cho 3 là:

(198 – 102) : 3 + 1 = 33 số

Vậy có 33 số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3

2. Số nguyên là số gì?

Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3?

Số nguyên là tập hợp bao gồm các số không, số tự nhiên dương và các số đối của chúng còn gọi là số tự nhiên âm.

=> Số nguyên gồm số 0, số nguyên âm và số nguyên dương

Trong đó, số nguyên âm là các số tự nhiên bé hơn 0. Số nguyên dương là các số tự nhiên lớn hơn 0.

3. Công thức tìm số số hạng

Muốn tìm số số hạng ta có công thức sau

Số số hạng = (Số đầu – số cuối) : khoảng cách giữa 2 số liên tiếp + 1

Ví dụ: từ 2 đến 200 có số số chẵn là:

frac{200 - 2}{2} + 1 = 100 số hạng

4. Các bài toán tìm số số hạng

Bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ:

a) 1 dến 1945?

b) 187 đến 718?

c) 1000 đến 2000?

Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên là:

a) Các số chẵn liên tiếp có hai chữ số?

b) Các số lẻ liên tiếp có ba chữ số?

c) Các số lẻ từ 1 đến 2001?

Bài 3. Dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng:

a) 1, 2, 3, 4, …, 98, 99, 100, 99, 98, …,4, 3, 2, 1?

b) 1, 3, 5, 7, …, 95, 97, 99, 100, 98, …, 8, 6, 4, 2 ?

Bài 4. Cho dãy số 298, 295, 292, …, 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?

Bài 5:  Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; 13; …

a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b) Hãy cho biết, trong các số 2016; 2017; 2018 số nào thuộc dãy? Là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Bài 7:

a) Cho dãy số: 1; 6, 11; 16; …; 256. Dãy này có … số hạng.

b) Số hạng thứ 18 của dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; … là số …

c) Số hạng thứ 26 của dãy số: 1; 5; 9; 13; 17; … là số …

d) Số hạng thứ 25 của dãy số: 2; 5; 8; … là …

Bài 8: Chia dãy nhóm số tự nhiên sau:

(1), (2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9, 10), (11, 12, 13, 14, 15), …

a) Tìm số hạng đầu tiên của nhóm thứ 50.

b) Tính tổng các số thuộc nhóm thứ 50.

c) Tính tổng các số thuộc 50 nhóm đầu tiên.

Bài 9: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………

Tìm số hạng thứ 2014 của dãy số trên ?

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Có bao nhiêu số nguyên từ 100 đến 200 chia hết cho 3? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm