Phổ biến Pháp luật

Công văn 2832/BGDĐT-QLCL biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

56

Công văn về đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhằm bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2832/BGDĐT-QLCL.

1. Xem xét công nhận tốt nghiệp THPT với thí sinh mắc COVID-19

Theo đó, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau:

– Thí sinh diện F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2): phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành;…

– Thí sinh diện F1 (phải cách ly tập trung): bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc tại Điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly;

2. Nội dung Công văn 2832 BGDĐT 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 2832/BGDĐT-QLCL
V/v: Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và đang lây lan sang các địa phương khác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/7/2020; căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) như sau:

1. Đối với thí sinh

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau:

a) Thí sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Những thí sinh này nếu có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

b) Thí sinh thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung), Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại Điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly.

c) Thí sinh thuộc diện F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nơi cư trú), Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của Điểm thi hoặc dự thi tại Điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương.

d) Thí sinh khác, việc tổ chức Kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại Điểm thi.

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

3. Đối với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương; có phương án dự phòng về Điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

b) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như: phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các Điểm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần thông tin kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

– Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);

– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);

– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội (để b/c);

– Bộ Y tế (để phối hợp c/đ);

– Bộ Quốc phòng (để phối hợp c/đ);

– Bộ Công an (để phối hợp c/d);

– Thanh tra Chính phủ (để phối hợp c/đ);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Thứ trưởng;

– Ban chỉ đạo cấp quốc gia thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

– Các sở GDĐT, Sở GD, KH &CN Bạc Liêu;

– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm