Phổ biến Pháp luật

Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH về tổ chức góp ý sách giáo khoa mới lớp 2, 6

58

Giáo viên được tổ chức góp ý cho bản mẫu SGK lớp 2, 6 năm học 2021-2022

Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 25/11/2020 về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6. Theo đó các giáo viên sẽ tham gia góp ý cho bản mẫu SGK lớp 2, 6 năm học 2021-2022.

Theo đó, để bảo đảm chất lượng SGK biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên được tổ chức tham gia góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6 như sau:

**Đợt 1

– Mỗi Sở GDĐT chọn 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu SGK từ ngày 27/11/2020 đến ngày 09/12/2020.

**Đợt 2

– Tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý

– Hướng dẫn toàn bộ giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu SGK vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn SGK, bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

**Đợt 3

Thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Mẫu danh sách giáo viên góp ý được ban hành kèm theo Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH.

Xem chi tiết Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm