Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

Đơn giải trình hóa đơn bỏ trốn mới nhất
576

Đơn giải trình hóa đơn bỏ trốn mới nhất

Thiquocgia.vn mời bạn tham khảo mẫu công văn giải trình Hóa đơn bỏ trốn với mục đích xác thực hoạt động mua bán trong trường hợp doanh nghiệp có hóa đơn của Doanh nghiệp được xác nhận là bỏ trốn.

1. Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là gì?

Theo Điều 22 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau:

“Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hết giá trị sử dụng”.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Như vậy, việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là một hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Cụ thể, trường hợp này là sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng.

2. Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

CÔNG TY ……..

Số: …../CV-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….. tháng….. năm ….. 2016

CÔNG VĂN

V/v giải trình hồ sơ phục vụ xác minh hoạt động mua bán thực

Kính gửi: Chi cục thuế/Cục thuế………………..

Doanh nghiệp chúng tôi là: Công ty/ Đại lý thuế ……………………………

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ trụ sở tại: ………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………….

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………

Lập Công Văn này để giải trình về hoạt động giao dịch phát sinh với Công ty …………………., mã số thuế: ……………… (đã được Cơ quan thuế xác minh bỏ trốn từ ngày …….), cụ thể:

Vào ngày ……………, công ty chúng tôi có phát sinh giao dịch mua bán/sử dụng dịch vụ với Công ty …………………:

Nay, để phục vụ cho quá trình xác minh hoạt động mua bán thực của doanh nghiệp với công ty ………… là hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ thực và xảy ra trước ngày công ty …………… được xác nhận là bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, chúng tôi gửi tới quý cơ quan công văn giải trình này và cam kết chịu toàn bộ các trách nhiệm liên quan, tính xác thực về tài liệu cung cấp. Kính mong quý cơ quan tiến hành xác minh đúng quy trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi.

Các tài liệu gửi kèm công văn này:

CÔNG TY ……………………………….

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm