Phổ biến Pháp luật

Đã có Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

119

Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán 2019

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Đã có Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Theo đó, kể từ ngày Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

– Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

– Công ty đại chúng trong thời gian thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng được thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

– Công ty đại chúng có cổ phiếu đã mua trước thời điểm ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010) và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên.

Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019…

Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Nghị định 86/2016/NĐ-CP, Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm