Phổ biến Pháp luật

Đã có Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

166

Thông tư mới về định mức xây dựng

Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư mới về định mức xây dựng. Đây là nội dung chính tại Thông tư 12/2021/TT-BXD mới được ban hành ngày 31/8/2021.

Theo đó Thông tư 12/2021/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021 và thay thế cho Định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD; Thông tư 16/2019/TT-BXD và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD.

Ban hành kèm theo Thông tư 12 2021 BXD là 8 phụ lục mới về các định mức xây dựng như sau:

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

– Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

– Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

– Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

– Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

– Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

– Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Nội dung chi tiết các phụ lục mời các bạn tham khảo thêm tại Thông tư 12/2021/TT-BXD.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm