Học bổng

THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 2/2019-2020

193

Quy định chung

Học bổng khuyến khích học tập (HB.KKHT) được xét cấp cho sinh viên đại học (bằng 1) và cao đẳng thuộc hệ chính quy đại trà, bao gồm cả chương trình Kỹ sư tài năng, chương trình PFIEV. Riêng sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Liên kết quốc tế tham khảo quy định học bổng của Văn phòng Đào tạo Quốc tế.

HB.KKHT được xét cho các học kỳ chính thức theo CTĐT: CTĐT đại học từ K.2013 trở về trước: 9 HK; CTĐT đại học từ K.2014 trở về sau: 8 HK; CTĐT cao đẳng: 6 HK, chương trình PFIEV: 10 HK, CTĐT ngành Kiến trúc: 10 HK.

Cách xét Học bổng khuyến khích học tập

– HB.KKHT được xét vào mỗi học kỳ chính (vào cuối học kỳ) dựa trên kết quả học tập của học kỳ trước đó (Đợt xét học bổng HK1 được dựa trên kết quả HK2 năm học trước và đợt xét học bổng HK2 được dựa trên kết quả HK1) và điểm rèn luyện của năm học trước đó.

– HB.KKHT được xét theo thứ tự Điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR) từ cao xuống thấp (i) với các sinh viên thỏa điều kiện cần (ii):

(i) Điều kiện cần:

–          Số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) ≥ 90% số tín chỉ của chương trình đào tạo (CTĐT) tính đến học kỳ xét học bổng.

–          Số tín chỉ (TC) đăng ký học tối thiểu trong học kỳ là:

o   14 TC (nếu số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT ≥ 14)

o   Số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT (nếu số TC của học kỳ được thiết kế theo CTĐT < 14).

o   10 TC (nếu SV học vượt có số TCTLN ≥ 100% số TC của CTĐT tính đến học kỳ xét học bổng).

–          Mức tối thiểu để được xét là ĐTBCMR 7,00 và điểm rèn luyện 70. Lưu ý đây là mức tối thiểu để được xét, không phải làm mức được cấp học bổng. Để được cấp học bổng thì phải xét theo thứ tự ĐTBCMR từ cao xuống cho đến khi hết quỹ HB.KKHT.

–          Tất cả các môn trong học kỳ chính phải có đạt:

o   Điểm tổng kết phải ≥ 5,0 hoặc có điểm MT (miễn thi), D (Đạt) hoặc RT (Đã rút môn học). Riêng chương trình PFIEV thì không tính điểm thi lần hai (thi lại) nếu có.

o   Nếu có môn học có điểm CT (cấm thi), VT (Vắng thi), VP (vắng thi có phép), HT (hoãn thi) hoặc KD (không đạt) thì không đủ điều kiện xét học bổng.

–          KHÔNG bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

(ii) ĐTBCMR được tính như sau:

Trong đó:

–          ĐTB1HK là điểm trung bình học kỳ tính từ kết quả các môn học có trong thời khóa biểu của học kỳ trước đó. Không tính các điểm thưởng, điểm chuyển/bảo lưu, điểm các môn học dự thính, điểm thi lần hai (thi lại) của Chương trình PFIEV. Không tính các môn học, thực tập trong học kỳ hè.

–          ĐRL: điểm rèn luyện của năm học trước

– HB.KKHT được xét theo khóa – nhóm ngành (khi chưa phân ngành) hoặc theo khóa – ngành (khi đã phân ngành) (riêng chương trình PFIEV thì xét theo khóa) và xét theo thứ tự Điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR) từ cao xuống thấp. HB.KKHT được xét cấp cho SV theo thứ tự này cho đến khi hết quỹ HB.KKHT.

Các mức HB.KKHT

SV được cấp HB.KKHT học tập theo 3 mức tùy theo ĐTBCMR đạt được:

–       Mức 24 TcHp khi đạt ĐTBCMR ≥ 9,00

–       Mức 20 TcHp khi đạt ĐTBCMR ≥ 8,00

–       Mức 16 TcHp khi đạt ĐTBCMR ≥ 7,00

Các quy định về các loại điểm trung bình

   ĐTB1HK là điểm trung bình học kỳ với các quy định sau:

–       Chỉ tính kết quả đánh giá lần đầu, không tính điểm thi lần hai (nếu có).

–       Không tính các điểm thưởng.

–       Không tính điểm các môn học được chuyển từ học kỳ phụ (dự thính).

Hướng dẫn cho sinh viên

– Sinh viên không cần nộp đơn xét học bổng

– Vào cuối học kỳ, Phòng Đào tạo công bố ĐTBCMR (của học kỳ trước) của các sinh viên thỏa điều kiện cần. Sinh viên xem tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm và công bố Danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tậptại Trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Học vụ >> Học bổng >> Thông báo và danh sách nhận học bổng

– Nếu có thắc mắc về Điểm rèn luyện: Sinh viên liên hệ Văn phòng Đoàn Khoa và Phòng Công tác – Chính trị – Sinh viên

– Nếu có thắc mắc về ĐTB1HK, số TCTL: Sinh viên liên hệ nộp đơn tại Phòng Đào tạo (CS1 – Dãy A1 – Phòng 101 và CS2 – Dãy H1 Phòng 107)

Thời hạn nộp đơn: từ 09/12/2020 đến trước 16 giờ ngày 11/12/2020

– Phòng Đào tạo công bố Danh sách chính thức cấp học bổng khuyến khích học tập tại Trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Học vụ >> Học bổng >> Thông báo và danh sách nhận học bổng

– Sinh viên phải kiểm tra số CMND và số tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Phương Đông (OCB) trên hệ thống BKPay >> Thông tin cá nhân. Phải đảm bảo đã nhập đầy đủ và đúng để được chuyển tiền. Các trường hợp không có thông tin hoặc không chính xác sẽ không chuyển được tiền.

Thời hạn cập nhật  trước ngày 11/12/2020

– Phòng Kế hoạch-Tài chính chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên.

Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

      Danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập    xem tại đây

      Danh sách chính thức cấp học bổng khuyến khích học tập  xem tại đây.

      Danh sách chính thức cấp học bổng khuyến khích học tập (bổ sung) xem tại đây

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm