ác tác phẩm Văn học kỳ II đáng lưu ý: 

  • Vợ chồng A Phủ
  • Vợ nhặt
  • Rừng xà nu
  • Những đứa con trong gia đình
  • Chiếc thuyền ngoài xa
  • Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Cùng 1 số tác phẩm văn học nước ngoài.

Khi ôn thi môn Văn, học sinh chú ý: 

  • Lắng nghe, ghi chép đầy đủ bài giảng của thầy cô trên lớp
  • Tự học ở nhà, học theo ý, từ ý lớn rồi đến ý nhỏ
  • Nắm chắc các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa
  • Tham khảo các bài văn mẫu để biết cách hành văn trau chuốt, sáng tạo hơn

https://drive.google.com/file/d/1IshhuY3hxAWIcIE1Rj2-Wfa9bBOiWAdx/view